Rakennusjärjestykset

Ylöjärven kaupungissa on voimassa kolme rakennusjärjestystä 31.12.2016 asti:

  • Ylöjärven rakennusjärjestys
  • Kurun alueen rakennusjärjestys
  • Viljakkalan alueen rakennusjärjestys.

Kaupunginvaltuusto on määrännyt 7.11.2016 (§ 90), että uusi rakennusjärjestys tulee voimaan 1.1.2017 alkaen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (MRL 202§).


Sivu päivitetty 9.2.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi