Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Työkaluja ja vertailuaineistoja

Miten Ylöjärvi ja ylöjärveläiset voivat? Tutustu työkaluihin ja vertailuaineistoihin.

Sähköinen hyvinvointikertomus 

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, joka tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. 
Ohje: Kirjoita kartan paikannuskenttään Ylöjärvi ja klikkaa karttaa.

TEAviisari
TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. 

Terveyspuu
Terveyspuu-palvelu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan kunnissa.

Vinkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Ravitsemus ja terveysliikunta

> Ravitsemus
> Terveysliikunta

Vapaa-aikapalvelut

> Liikunta ja ulkoilu
> Kirjasto
> Kulttuuri 
> Musiikkiopisto
> Työväenopisto
> Nuorten palvelut

Terveys- ja sosiaalipalvelut

> Terveys
> Sosiaali- ja perhepalvelut
> Turvallisuus

Laaja hyvinvointikertomus 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen vuosiksi 2017-2020.

Laaja hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja ja sen sisältämä hyvinvointisuunnitelma linjaa Ylöjärven hyvinvointityön keskeiset painopisteet seuraavalle valtuustokaudelle.

Hyvinvointikertomuksen painopisteet vuosina 2017-2020 ovat

  1. terveellisten elintapojen edistäminen (liikunnan lisääminen, terveellinen ravitsemus, päihteettömyys ja ehkäisevä päihdetyö)
  2. turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen
  3. arjessa pärjäämisen vahvistuminen.

Ylöjärven ensimmäinen laaja hyvinvointikertomus kattoi vuodet 2014–2016.

> Hyvinvointikertomus 2017-2020 (pdf)
Kaupunginvaltuusto 12.12.2016

Vuosittainen hyvinvointikertomus

Kaupungin hyvinvointiryhmä valmistelee Ylöjärvelle paitsi laajan myös vuosittaisen hyvinvointikertomuksen. Kertomuksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Vuoden 2016 hyvinvointikertomus painottaa hyvän arjen merkitystä.

> Tiedote hyvinvointikertomuksesta 2016
> Vuoden 2015 hyvinvointikertomuksen toteuma 

Ravitsemussuunnitelma

Ravitsemussuunnitelma (liite alla) on yhteenveto ravitsemushoidon kehittämislinjoista kaupungin terveydenhuollossa ja sen kanssa yhteistyötä tekevillä sektoreilla. Suunnitelman on laatinut ravitsemusryhmä.

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (liite alla) kuvataan, miten kaupungin strategiaa toteutetaan mielenterveys- ja päihdetyössä. Suunnitelman on laatinut  mielenterveystyöryhmä. > Lisätietoja mielenterveys- ja päihdepalveluista

Lisätietoja

Vuolle, Soile
Johtava hoitaja
Perusturvakeskus
050 306 3965
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi
Hoitotyön ja potilasturvallisuuden kehittämisen koordinointi. Kaupungin hyvinvointikoordinaattori.

Hyvinvointityö ja -johtaminen kunnassa


Sivu päivitetty 20.12.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi