Lautakunnat

Lautakunnat johtavat ja valvovat kaupungin palvelujen tuottamista. Lautakuntien jäsenet nimittää kaupunginvaltuusto. 

Kaikissa lautakunnissa tarkastuslautakuntaa lukuunottamatta on myös kaupunginhallituksen edustaja, jolla on oikeus ottaa osaa kokouksiin ja keskusteluun, mutta ei päätöksentekoon.

Ylöjärven lautakunnat

Seudulliset lautakunnat

> Yhteislautakuntien esityslista- ja pöytäkirjahaku
> Yhteislautakuntien pöytäkirjojen nähtävilläolo

Joukkoliikennelautakunta

Seudullisena joukkoliikenneviranomaisena toimii Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta. Joukkoliikennelautakunta päättää laajasti kaupunkiseudun joukkoliikenteen asioista, muun muassa järjestämistavasta, kilpailutuksista ja hankinnoista. Lue lisää: joukkoliikennelautakunta.

Osaamis- ja elinkeinolautakunta

Osaamis- ja elinkeinolautakunta toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa. Sen aluetta ovat toisen asteen koulutus (mm. Tredu), osaamisen edistäminen sekä elinkeinojen edistäminen (sis. työllisyyden hoitopalvelut). Lue lisää: osaamis- ja elinkeinolautakunta.

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta

Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta toimii Tampereen kaupungin organisaatiossa. Lautakunta vastaa mm. kansalaisopistoasioista (Tampereen seudun työväenopisto). Lue lisää: sivistys- ja elämänlaatupalvelujen lautakunta.

Alueellinen jätehuoltojaosto

Jätelain mukaisena seudullisena jätehuoltoviranomaisena toimii Tampereen yhdyskuntalautakunnan jätehuoltojaosto. Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n osakaskuntien sopimuksen mukaan Tampereen kaupunki toimii kuntalain mukaisena jätehuollon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Lue lisää: alueellinen jätehuoltojaosto.


Sivu päivitetty 20.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi