Neuvostot

Asukaslautakunnan alaisuudessa toimii kuusi neuvostoa, jotka edustavat erilaisia kuntalaisryhmiä. Neuvostojen tehtävänä on mm. seurata edustamansa ryhmän saamia palveluja.

Asukaslautakunta valitsee neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella. Ehdotukset neuvostojen jäseniksi kaudelle 2017-2018 pyydetään toimittamaan viimeistään 31.8.2017 os. Ylöjärven kaupunki, Asukaslautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi (kuoreen merkintä ”neuvostot”) tai kirjaamo@ylojarvi.fi.

Neuvostot 

 

 


Sivu päivitetty 21.8.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi