Osallistu ja vaikuta

Haluatko osallistua ja vaikuttaa Ylöjärven kaupungin toimintaan ja päätöksentekoon? Tunnetko omat vaikutusmahdollisuutesi?

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

Kaikkien toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan verkossa.

> Esityslistat ja pöytäkirjat

Viralliset ilmoitukset

Kaikki kaupungin viralliset ilmoitukset (kuulutukset) julkaistaan verkossa.

> Viralliset ilmoitukset

Kyselyt

Kaupungin yksiköt kysyvät säännöllisesti asiakkaidensa mielipiteitä. Kyselyjä tehdään sekä paperilomakkeilla että verkossa. Myös muut toimijat laativat erilaisia käyttäjäkyselyitä.

Asukasillat ja muut yleisötilaisuudet

Asukaslautakunta järjestää säännöllisesti kaikille avoimia tilaisuuksia, muun muassa asukasiltoja. Yleisötilaisuuksia järjestävät myös muut tahot. Esimerkiksi moniin kaavoitushankkeisiin on mahdollista tutustua esittelytilaisuuksissa. Yleisötilaisuuksista tiedotetaan monien eri kanavien kautta, muun muassa kaupungin kotisivujen uutispalstalla sekä tapahtumakalenterissa.

> Asukaslautakunta
> Uutispalsta
> Tapahtumakalenteri

Palaute

Palautetta voi antaa monin tavoin kaikesta kaupungin toiminnasta. Kaupungin kotisivujen palautelomake on helppo tapa palautteen antamiseen. Palautelomakkeella annettu palaute myös tilastoidaan.

> Palautelomake
> Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteystiedot

Kuntalaisaloite

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa (Kuntalaki 28 §). Kunnan on ilmoitettava aloitteen tekijälle aloitteen johdosta tehdyt toimenpiteet.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä joko paperilla tai sähköisesti.

Aloitteen pitää olla omakätisesti allekirjoitettu ja sen voi postittaa tai tuoda itse kunnan kirjaamoon. Postiosoite: Ylöjärven kaupunki, Kirjaamo, PL 22, 33471 Ylöjärvi. Käyntiosoite: Kaupungintalo, Kuruntie 14.

Sähköinen kuntalaisaloite Ylöjärven kaupungille tehdään oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palvelussa. Palvelussa voi tehdä tavallisia kuntalaisaloitteita, neuvoa-antavia kunnallista kansanäänestystä koskevia aloitteita sekä valtuustokäsittelyä edellyttäviä kuntalaisaloitteita.

> Kuntalaisaloite.fi


Sivu päivitetty 14.2.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi