Säännöt ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu Ylöjärven kaupungin toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet. Hallintolain mukaiset käsittelyaikojen määrittelyt on koottu omaan tiedostoonsa sivun alaosaan.

Kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset löytyvät omalta alasivultaan. > Sopimukset

Johtosääntöuudistus 2015

Ylöjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uudet johtosäännöt kokouksessaan maanantaina 8.12.2014. Uudet johtosäännöt astuivat voimaan 1.1.2015. Johtosäännöt on koottu yhden hallintosäännön alle, yhdeksi asiakirjaksi. > Lisätietoja

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.3.2015 hallintosääntöön joitakin sisällöllisiä tarkistuksia 1.4.2015 lukien. Samalla hallintosäännön pykälöinti muutettiin juoksevaksi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.5.2015 teknisen toimialan uudelleenjärjestelyyn liittyvät hallintosäännön muutokset.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.12.2015 muutoksen 189 §:än, 11.4.2016 muutoksen 88 §:ään ja 6.6.2016 lisäyksen 147.1 §:ään. Uusi, päivitetty hallintosääntö tuli voimaan 14.6.2016.

Ylöjärven kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

Käsittelyaikojen määrittely

Hallintolain 23 a §:n mukaan viranomaisen tulee määritellä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Säännös ei koske asioita, joiden käsittelylle on muualla säädetty täsmällinen määräaika, jotka tulevat vireille viranomaisen aloitteesta tai joita ei ratkaista hallintopäätöksellä. Myöskään tosiasiallinen hallintotoiminta (esimerkiksi opetustoimessa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannossa) tai hallintosopimuksella toteutettavat hallintotoimet eivät kuulu säännöksen soveltamisalaan.


Sivu päivitetty 16.2.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi