Sote- ja maakuntauudistus

Pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaisesti hallitus haluaa vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä rakenteellisilla uudistuksilla. Keskeinen rakenteellinen uudistus on maakuntauudistus, joka sisältää sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että aluehallintouudistuksen.

Hallitus on linjannut, että Suomeen perustetaan nykyisen maakuntajaon mukaisesti 18 itsehallintoaluetta eli maakuntaa ja että osa kuntien ja kuntayhtymien tehtävistä siirtyy uusille maakunnille.

Maakuntien vastuulle tulee sosiaali- ja terveydenhuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto sekä maakuntien liittojen ja ELY-keskusten alueellisen kehittämisen tehtävät. Hallituksen linjauksen mukaan vastuu näiden palvelujen järjestämisestä siirtyy maakunnille 1.1.2019.

Aluehallinnon uudistus

Aluehallinnon uudistuksen tavoitteena on sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto sekä yksinkertaistaa julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat). Alue- ja keskushallinnon uudistuksilla pyritään luomaan tarkoituksenmukainen työnjako itsehallintoalueiden, kuntien, valtion aluehallinnon ja keskushallinnon välillä.

Sote-uudistus

Sote-uudistus tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistusta. Tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia (katso esite, pdf). 

Pirkanmaa

Pirkanmaalla sote- ja maakuntauudistuksen etenemistä linjaavat esivalmistelun hallitus, johtoryhmä ja valtuuskunta. Esivalmisteluvaihe kestää vajaan vuoden, 1.9.2016 - 30.6.2017 (esivalmisteluvaihe jatkuu mahdollisesti syksyyn 2017).

  • Valtuuskuntaan (ent. ohjausryhmään) kuuluvat kuntien valtuustojen ja hallitusten ykköspuheenjohtajat sekä kunnan- ja kaupunginjohtajat. Heidän lisäkseen valtuuskunnassa on eri sidosryhmien edustajia.
  • Poliittista esivalmistelua varten maakuntahallitus on nimittänyt 11 jäsenisen hallituksen, jossa paikat jakaantuvat kuntavaalien tuloksen mukaisesti.
  • Esivalmistelun johtoryhmä koostuu eri osapuolia edustavista johtavista viranhaltijoista. Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto edustaa johtoryhmässä Tampereen kehyskuntia.
  • Esivalmistelua varten on perustettu maakuntauudistuksen, sote-uudistuksen sekä yhteisten asioiden projektiryhmät teemaryhmineen. Esivalmisteluvaiheen muutosjohtajaksi on nimetty Kari Hakari. Sote-projektin johtajana työskentelee Jaakko Herrala ja maakuntaprojektin johtajana Jukka Alasentie.

Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla

 


Sivu päivitetty 16.6.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi