Perhe- ja sosiaalipalvelut

Perhe- ja sosiaalipalvelut tukevat kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Perhe- ja sosiaalipalveluissa vastataan lasten päivähoidosta ja esiopetuksesta, autetaan ja tuetaan lapsia, nuoria ja lapsiperheitä kasvatukseen liittyvissä asioissa, järjestetään kotihoitoa ja tukipalveluita sekä huolehditaan vammais- ja vanhuspalveluista ja päihdehuollosta. Palveluja tuotetaan ja järjestetään eri yhteistyötahojen kanssa.

Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopisteenä on ennaltaehkäisevä työ. Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa siirrytään yhä enemmän kotiin vietäviin palveluihin ja palveluasumiseen.

Palveluillamme pyrimme edistämään kaupunkimme asukkaiden terveyttä, hyvinvointia ja itsenäistä elämää. Lähtökohtana kaikessa toiminnassamme on hyvän arjen turvaaminen.

Sähköpostin lähettäminen

Sosiaalipalvelujen osalta on hyvä huomioida, että tietosuojasyistä sähköpostitse voidaan pääasiassa antaa vain yleistä ohjausta ja neuvontaa esimerkiksi siitä, millä edellytyksillä ja miten jotain etuutta tai palvelua voi hakea. Asiakasasioissa arkaluontoisten tiedustelujen lähettämistä sähköpostitse ei suositella.

Sosiaalipalvelut

Puhelin
03 565 30 000
Faksi
03 565 28474
Käyntiosoite
Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi
Katso osoite kartalla »
Santalahti, Anne
Terveys- ja sosiaalijohtaja
Perusturvaosaston osastopäällikkö
040 133 4535
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi
Kallio, Anu
Hoito- ja kuntoutumispalvelujen johtaja
050 540 1094
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Kuruntie 10, 33470 Ylöjärvi
Pasanen-Aro, Paula
Ehkäisevien ja korjaavien hyvinvointipalvelujen johtaja
Ylöjärven perhekeskus
03 565 28567
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi
Tiihala, Marketta
Sosiaalityön johtaja
Sosiaalipalvelut
050 561 1037
Toimeentuloturva, vammaispalvelut, päihdehuolto

Sivu päivitetty 7.2.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi