Hyppää sisältöön

Äitiysneuvolakäynnit

Äitiysneuvola järjestää raskauden aikana säännölliset terveydenhoitajan tarkastukset sekä kaksi lääkärintarkastusta.

Määräaikaistarkastuksen ohjelma on ohjeellinen ja perheen tarpeet otetaan tarkastuksien ajankohtia suunniteltaessa huomioon. Lisäkäynnit suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden ja elämäntilanteen mukaan. Lisäkäyntien aiheita voivat olla esim. synnytyspelko, haasteet vanhemmaksi kasvussa tai parisuhteessa. 

Raskauden aikana on yksi laaja terveystarkastus, jonka tarkoituksena on yhdessä vanhempien kanssa vahvistaa perheen voimavaroja ja valmistautua tulevaan elämänmuutokseen. Toivomme, että molemmat vanhemmat osallistuisivat laajoihin terveystarkastuksiin.

Äitiysneuvolakäynnit raskauden aikana

Raskausviikot    Käynti                    Lisätietoja
8-10 Ensikäynti terveydenhoitajan vastaanotolla (käynnin kesto n. 90 min) Kirjaudu iPana Äitiys -palveluun ja täytä esitiedot.
13-14 Laaja terveystarkastus terveydenhoitajan vastaanotolla (käynnin kesto n. 90 min) Kutsutaan mukaan puoliso/tukihenkilö
16-18 Laaja terveystarkastus lääkärin vastaanotolla (käynnin kesto 30 min) Kutsutaan mukaan puoliso/tukihenkilö
22-24 Terveydenhoitajan vastaanotto (käynnin kesto 60 min) Raskaustodistus Kelan etuuksia varten. Synnytyspelkokysely.
26-28 Terveydenhoitajan vastaanotto (käynnin kesto 30-60 min) Ensisynnyttäjille ja yksilöllisesti uudelleen synnyttäjille
30-32 Terveydenhoitajan vastaanotto (käynnin kesto 60 min) Isyyden tai äitiyden tunnustaminen avopareille.
35-38 Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto (käynnin kesto yhteensä 20 min)
37-41
käynnit kahden viikon välein
Terveydenhoitajan vastaanotto (käynnin kesto 30-60 min)
1-7 vrk synnytyksestä Terveydenhoitajan kotikäynti tai vastaanottokäynti neuvolassa.

Synnytyksen jälkeen

Kun olet kotiutunut synnytyssairaalasta, soita omalle terveydenhoitajallesi sopiaksesi synnytyksen jälkeinen kotikäyntiaika tai käynti neuvolaan. Tapaaminen sovitaan noin viikon sisään kotiutumisesta.  Käynnillä keskustellaan vanhempien kanssa synnytyksestä, imetyksestä, vauvanhoidosta ja perheen tunnelmista synnytyksen jälkeen. Käynnillä tarkistetaan myös vauvan vointi ja paino. 

Synnytyksen jälkitarkastus tehdään äitiysneuvolassa 5-12 viikkoa synnytyksestä.  Käynnillä käsitellään äidin fyysistä ja psyykkistä vointia, kokemuksia raskausajasta ja synnytyksestä sekä keskustellaan perheen esille nostamia asioita. Lääkäri tekee äidille sisätutkimuksen ja yhdessä suunnitellaan jatkoehkäisyä. Käynnillä kirjoitetaan myös jälkitarkastustodistus, joka tulee toimittaa Kelaan ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa. 

Päivitetty: 19.10.2020