Hyppää sisältöön

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella turvataan iäkkään, vammaisen tai sairaan henkilön hoito ja muu huolenpito, joka on mahdollista järjestää kotona. Omaishoidon tukeen sisältyvät palkkio hoitajalle ja palveluina omaishoidon vapaat,jotka voidaan järjestää kotiin tai lyhytaikaisina jaksohoitoina asumispalveluissa.

Omaishoidon tuesta sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen piirissä olevan henkilön hoitajan kanssa solmitaan toimeksiantosopimus. Hoitopalkkio on hoitajalle veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja ohjeet 2022 (pdf)

Omaishoidon tuen ohjeet alle 65-vuotiaat (pdf)

Omaishoidon tuen hakemus alle 65-vuotiaat (pdf)

Asiantuntijalausunto omaishoidon tukihakemukseen (pdf)

Omaishoidon tuen hoitopalkkiot STM (pdf)

Yhteystiedot

Mälkki Hanne
Sosiaaliohjaaja
03 565 28422 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Omaishoidon tuki, alle 65-vuotiaat, vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut, vammaispalvelujen ( ei Kela-asiat) neuvonta ja ohjaus
Päivitetty: 8.6.2022