Hyppää sisältöön

Aron ranta

Asemakaavan muutosalue on virkistysalue, joka sijaitsee Ylöjärven ydinkeskustassa Keijärven rannassa rajautuen etelässä rautatiehen, lännessä Kuruntiehen ja pohjoisessa Pappilanniemen asuinalueeseen.

Alue on rakennettua puistoaluetta, jossa sijaitsee uimarannan lisäksi aidattu jalkapallokenttä, nurmialueita, venepaikkoja, pysäköintialuetta sekä aikanaan kesken jäänyt polkuautorata, jonka jäljiltä alueella on asfalttirata-alue. Alueella ei ole rakennuksia lukuun ottamatta uimarannan pukukoppeja, kentän varastorakennusta sekä siirrettäviä huolto- ja sosiaalitilakoppeja. 

Keijärveen laskeva Pölhönoja kulkee puistoalueen halki. Rannassa ja ojan varressa on paikoitellen muuta puistoaluetta rehevämpää ja luonnontilaisempaa kasvillisuutta. Muutosalueen pinta-ala on noin 5,7 ha. 

Tavoitteena monipuolinen virkistys- ja viheralue

Aron rantaa kehitetään kaupunkilaisten yhteiskäytössä olevana vapaa-ajanviettoalueena. Kaavatyön tavoitteena on kehittää saavutettava ja toiminnoiltaan monipuolinen virkistys- ja viheralue. Kun alueen saavutettavuutta suunnitellaan tarkemmin, varmistetaan virkistys- ja ulkoilureittien jatkuvuus. Alueen suunnittelua ohjaa ydinkeskustan osayleiskaava 2040.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.11.-9.12.2022.

Kiitos kaikille Aron alueen kehittämisideoista

Aron virkistysalueen kehittämisen tueksi  avattiin kysely, joka oli auki huhti-toukokuun ajan. Kysely oli avoin kaikille kiinnostuneille ja saimmekin peräti 468 vastausta alueen kehittämisestä. Kiitos kaikille kyselyyn osallistuneille!

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2022 (pdf)

Lisätietoja

Maisemasuunnittelija Kaisu Wallin, p. 041 730 1380, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Rantamaisema

Aron alue sijaitsee Räikän rannan vieressä Keijärvellä Ylöjärven keskustassa.

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Wallin Kaisu
Maisemasuunnittelija
041 730 1380
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet), lupavalmistelut
Päivitetty: 1.6.2023