Hyppää sisältöön

Aronranta

Asemakaavan muutosalue on virkistysalue, joka sijaitsee Ylöjärven ydinkeskustassa Keijärven rannassa rajautuen etelässä Vaasantiehen ja rata-alueeseen, lännessä Kuruntiehen ja pohjoisessa Pappilanniemen asuinalueeseen. Alue on rakennettua puistoaluetta, jossa sijaitsee uimarannan lisäksi pelikenttiä, venepaikkoja ja pysäköintialuetta. Keijärveen laskeva Pölhönoja kulkee puistoalueen pohjoisosassa. Rannassa ja ojan varressa on paikoitellen muuta puistoaluetta rehevämpää ja luonnontilaisempaa kasvillisuutta. Muutosalueen pinta-ala on noin 5,7 ha. Kaavasuunnittelun yhteydessä tarkastellaan myös radan viereistä noin 700 metrin pituista virkistysreittitarvetta Aronrannasta Mäkkylään. Alueen suunnittelua ohjaa Ydinkeskustan osayleiskaava 2040.

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä

Asiakirjat pidetään nähtävillä 9.11.2022-9.12.2022 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla.

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 9.12.2022 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Lisätietoa kaavasta antaa maisemasuunnittelija Kaisu Wallin, p. 041 730 1380, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2022 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Wallin Kaisu
Maisemasuunnittelija
041 730 1380
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet), lupavalmistelut
Päivitetty: 10.11.2022