Hyppää sisältöön

Asiakasmaksut sote-palveluissa

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa 734/92 ja -asetuksessa 912/92 (asiakasmaksulaki ja asiakasmaksuasetus).

Asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen 

Lääkäripalvelut 

 • poliklinikan käyntimaksu 20,90 €, peritään enintään 3 kertaa kalenterivuodessa (ei peritä alle 18-v. ja rintamaveteraaneilta)
 • päivystysmaksu 28,70 €, arkisin klo 20-08, viikonloppuisin, juhlapyhinä ja öisin, 18 vuotta täyttäneiltä
 • poliklinikkakäynti erikoislääkärin vastaanotolla (ei peritä alle 18-v) 41,80 €
 • päiväkirurginen toimenpide (ostopalvelut, ei ikärajaa) 136,90 €

Sairaanhoitaja 

 • sairaanhoitajan vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään siitä lääkäripalvelun mukainen maksu

Lääkärintodistukset 51,50 €, (ei peritä hoitoon liittyvistä todistuksista tai lausunnoista eikä nuorison terveystodistuksista)

Ajokorttitodistus 61,80 €

Fysioterapia

 • yksilökohtainen fysioterapia 11,60 €/käyntikerta, maksu peritään yli 18-vuotiailta
 • lääkinnällinen kuntoutus 11,60 €/käyntikerta yli 18-vuotiaat, maksu peritään enintään 45 käyntikerralta/kalenterivuosi.
 • ryhmämaksu 3,50 €/käyntikerta
 • allasterapian ryhmämaksu 11,40 €/käyntikerta

Ravitsemusterapeutti (maksu peritään yli 18-vuotiailta)

 • ensimmäinen käynti 11,60 €

Röntgen

 • CD-tallenne (ei ikärajaa) 20 €
 • sähköinen kuvantamisen siirto (ei ikärajaa) 20 €
 • yksityiset hammaskuvaukset 48 €
 • yksityinen natiiviröntgentutkimus 50 €
 • yksityinen röntgenlausunto 23 €
 • yksityinen ultraääni 60 €

Suun terveydenhuolto (maksu peritään yli 18-vuotiailta)

 • suuhygienistin käyntimaksu 10,30 €
 • hammaslääkärin käyntimaksu 13,30 €
 • erikoishammaslääkärin käyntimaksu 19,50 €

Käyntimaksun lisäksi peritään toimenpidemaksut:

 • hammaskuva / 8,50 €
 • panoraamaröntgen / 19,20 €
 • ehkäisevä käyntimaksu / 8,50 €
 • toimenpide, vaativuus 0-2 / 8,50€
 • toimenpide, vaativuus 3 ja 4 / 19,20 €
 • toimenpide, vaativuus 5-7 / 38,00 €
 • toimenpide, vaativuus 8-10 / 55,60 €
 • toimenpide, vaativuus 11- / 78,00 €
 • proteesin pohjaus / 55,60 €
 • proteesin korjaus / 38,00 €
 • akryyliosa- ja kokoproteesi / 186,00 € (hintoihin lisätään laboratoriokustannukset, eli esim. kokoproteesin hinta on noin 600-700 €/kpl)
 • kruunut ja sillat / 186,00 €
 • rankaproteesi / 225,70 €
 • terveyskeskuksessa annettu suun ja leukojen erikoissairaanhoito 41,80

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyn 18 vuotta täyttäneen asiakkaan vastaanottoajan (lääkäri, hammaslääkäri, suuhygienisti, opiskelijaterveydenhuollon lääkärikäynti) maksu 51,50 €.

Laitoshoito 

 • lyhytaikainen laitoshoito / vrk 49,60 €
 • lyhytaikainen laitoshoito / vrk, psykiatrian toimintayksikkö 22,80 €
 • lyhytaikainen laitoshoito maksukaton jälkeen 22,80 €
 • päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 €

Maksut noudattavat asiakasmaksulakiin ja -asetukseen tehtyjä muutoksia.

Asiakasmaksulain osittaisuudistus ja maksuperusteiden muuttaminen 1.7.2021 alkaen (pdf)

Ikäihmisten kotihoidon ja asumispalveluiden maksut

Päivitetty: 15.7.2022