Hyppää sisältöön

Asiakkaan ja potilaan oikeudet

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) korostaa potilaan oikeutta hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ja siihen liittyvään kohteluun niiden voimavarojen rajoissa, jotka ovat käytettävissä.

Hoito ei saa loukata potilaan ihmisarvoa, vakaumusta tai yksityisyyttä. Potilaan äidinkieli, kulttuuri ja henkilökohtaiset tarpeet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Potilaalla on oikeus itsemääräämiseen ja tiedonsaantiin ja hänellä on oikeus tehdä muistutus ollessaan tyytymätön hoitoon.

Lomakkeita ja ohjeita

Asiakirjapyyntö (pdf)
Lokitietojen tarkastuspyyntö (pdf)
Muistutusmenettely terveydenhuollossa ohje (pdf)
Muistutus (pdf)
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus (pdf)
Toive omalääkärin ja -hoitajan vaihdosta (pdf)

Päivitetty: 2.9.2020