YEL-vakuutus

YEL-todistus ja yrittäjän eläkevakuutus

Ylöjärven kaupungin toimittajaksi rekisteröinnin yhteydessä on huomioitava, että itsenäiset yrittäjät (toiminimi, yksityishenkilö) toimittavat rekisteröinnin yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain kaupungille YEL-todistuksen.

Kuntien eläkevakuutuksen ohjeiden mukaisesti eläketurvaa tulee karttua kaikesta tehdystä työstä. Jos kaupunki ostaa palveluja itsenäiseltä yrittäjältä (toiminimi, yksityishenkilö), täytyy kaupungin selvittää yrittäjän eläkevakuutus ja pyytää yrittäjää toimittamaan todistus yrittäjän eläkevakuutuksesta (YEL-todistus).

Jos yritystoiminta on jatkunut yhtäjaksoisesti 4 kk, itsenäisen yrittäjän on otettava 6 kk:n kuluessa yrittäjän eläkevakuutus. Yrittäjätoiminnan ollessa vähäistä (vuosittain eläkelaitoksen vahvistama työtuloraja), ei henkilö ole velvollinen ottamaan YEL-vakuutusta ja työ kuuluu Kunnallisen eläkejärjestelmän (JuEL) piiriin.

Jos itsenäisellä yrittäjällä ei ole eläkevakuutusta, täytyy kunnan maksaa laskutetusta työstä tai palvelusta JuEL-eläkemaksua. Yrittäjän kunnalle lähettämä lasku maksetaan yrittäjälle palkanmaksun periaatteiden mukaisesti.

Huom.

Eläkkeellä oleva henkilö kuuluu JuEL:n piiriin aina 68 vuoden iän täyttymiskuukauden loppuun ja näin ollen kunta on velvollinen suorittamaan työntekijä- ja työnantajamaksut KEVA:lle, jos YEL-todistusta ei ole.

YEL-todistus tai ilmoitus puuttuvasta yrittäjän eläketurvasta (katso lomake) lähetetään ensimmäisen laskutuskerran yhteydessä ja sen jälkeen vuosittain.

Yrittäjäeläkevakuutusrekisterin tietosuojaseloste: Tietosuoja > Hallinto- ja talousosasto

Vuoden 2017 alussa voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa kunnallinen eläkelaki (KuEL), valtion eläkelaki (VaEL) ja kirkon eläkelaki (KiEL) yhdistettiin ja käyttöön otettiin julkisten alojen eläkelaki (JuEL).


Sivu päivitetty 10.1.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi