Sähköinen asiointi

Palvelut

Ylöjärven kaupungilla on useita sähköisiä palvelutoimintoja ja -kokonaisuuksia. Sähköistä asiointia pyritään kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti.

Sähköisiä palveluja:

Asiointitili

Ylöjärven kaupunki on ottanut käyttöön Kansalaisen asiointitilin asianhallintajärjestelmän yhteyteen. Asiointitili on tietoturvallinen viestintäkanava kuntalaisen ja kunnan viranomaisen välillä. Viestintä on kaksisuuntaista. Kaupunki voi lähettää suoraan Asiointitilille kokous- ja viranhaltijapäätöksiä sekä vastaanottaa asiointiviestejä liitetiedostoineen.Tämä edellyttää, että yhteydenottaja on rekisteröitynyt Asiointitilin käyttäjäksi ja laittanut asian vireille sen kautta tai erikseen pyytänyt Asiointitiliä yhteydenpitokanavaksi.

Lisätietoja:
p. 050 390 4795, kirjaamo@ylojarvi.fi
www.valtori.fi/palvelut/asiointitili
www.suomi.fi/kansalaiselle

HUOM. Kansalaisen asiointitili poistuu käytöstä joulukuussa 2017. Väestörekisterikeskus julkaisee joulukuun puolivälissä uuden, kansalaisten ja viranomaisten väliseen viestintään tarkoitetun palvelun, Suomi.fi-viestit. Uusi palvelu on osa Suomi.fi-verkkopalvelua ja se korvaa nykyisin käytössä olevan Kansalaisen asiointitilin.

Kuntalaisaloite

Ylöjärven kaupungille voi tehdä kuntalaisaloitteen oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Rekrytointi

Ylöjärven kaupungin avoimet työpaikat näkyvät ja niitä haetaan Kuntarekry-ohjelmassa


Suomi.fi-palvelut Tampereen kehyskunnissa

Tampereen kehyskunnilla (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) oli yhteinen suunnitteluhanke Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) tuottamien Suomi.fi-palvelujen käyttöönottamisen suunnitteluun, 12/2016 - 6/2017.

Suomi.fi-palvelut käytiin kokonaisuuksina läpi ja suunniteltiin, miten eri Suomi.fi-palvelut saadaan Tampereen kehyskunnille kokonaisuudessaan hyötykäyttöön sekä miten kehyskuntien tarjonta saadaan esille kansalliseen palvelunäkymään sekä tulevaisuudessa tarvittavin osin myös palveluväylään.

Suunnitteludokumentaatio (pdf-tiedostoja)

Hankesuunnitelma 
Toteutussuunnitelma 
Projektiorganisaatio 

Seuraava dokumentti liitteineen on Tampereen kehyskuntien KaPA-käyttöönottoprojektien suunnittelu -hankkeen loppuraportti.

Loppuraportti 
Liite 1
Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan kehyskunnissa. Rahoitushakemuksessa: Projektisuunnitelma.
Liite 2 
Kehyskunnat ja Suomi.fi 
Liite 3
Kunta – Suomi.fi-palvelu läpikäyntien mukaan, yhteenveto. Rahoitushakemuksessa: Suunnitelma, jossa Suomi.fi-palvelut ovat osana valittuja palveluprosesseja.
Liite 4
Suomi.fi-palvelujen aikataulut kehyskunnissa, yhteenveto. Rahoitushakemuksessa: Aikataulut, milloin kukin kunnista ottaa Suomi.fi-palvelut käyttöönsä.


Sivu päivitetty 30.11.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi