Sähköinen asiointi

Palvelut

Ylöjärven kaupungilla on useita sähköisiä palvelutoimintoja ja -kokonaisuuksia. Sähköistä asiointia pyritään kehittämään ja laajentamaan jatkuvasti.

Sähköisiä palveluja kuntalaisille:

Sähköisiä palveluja luottamushenkilöille:

 

Suomi.fi-viestit

Kansalaisen asiointitili poistui käytöstä joulukuussa 2017. Tilalle tuli uusi palvelu, Suomi.fi-viestit. 

Suomi.fi-viestit on nopea ja tietoturvallinen tapa viestiä julkisen hallinnon ja muiden viestipalvelua käyttävien organisaatioiden kanssa. Organisaatiot voivat lähettää kansalaisille päätöstietoja ja muita dokumentteja. Osalle organisaatioista kansalainen voi itse lähettää viestejä ja liitetiedostoja.

Lisätietoja:
www.suomi.fi/viestit/viestiketjut

Kuntalaisaloite

Ylöjärven kaupungille voi tehdä kuntalaisaloitteen oikeusministeriön Kuntalaisaloite.fi-palvelussa.

Rekrytointi

Ylöjärven kaupungin avoimet työpaikat näkyvät ja niitä haetaan Kuntarekry-ohjelmassa


Suomi.fi-palvelut Tampereen kehyskunnissa

Tampereen kehyskunnilla (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi) oli yhteinen suunnitteluhanke Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) tuottamien Suomi.fi-palvelujen käyttöönottamisen suunnitteluun, 12/2016 - 6/2017.

Suomi.fi-palvelut käytiin kokonaisuuksina läpi ja suunniteltiin, miten eri Suomi.fi-palvelut saadaan Tampereen kehyskunnille kokonaisuudessaan hyötykäyttöön sekä miten kehyskuntien tarjonta saadaan esille kansalliseen palvelunäkymään sekä tulevaisuudessa tarvittavin osin myös palveluväylään.

Suunnitteludokumentaatio (pdf-tiedostoja)

Hankesuunnitelma 
Toteutussuunnitelma 
Projektiorganisaatio 

Seuraava dokumentti liitteineen on Tampereen kehyskuntien KaPA-käyttöönottoprojektien suunnittelu -hankkeen loppuraportti.

Loppuraportti 
Liite 1
Miten KaPA ja Suomi.fi toteutetaan kehyskunnissa. Rahoitushakemuksessa: Projektisuunnitelma.
Liite 2 
Kehyskunnat ja Suomi.fi 
Liite 3
Kunta – Suomi.fi-palvelu läpikäyntien mukaan, yhteenveto. Rahoitushakemuksessa: Suunnitelma, jossa Suomi.fi-palvelut ovat osana valittuja palveluprosesseja.
Liite 4
Suomi.fi-palvelujen aikataulut kehyskunnissa, yhteenveto. Rahoitushakemuksessa: Aikataulut, milloin kukin kunnista ottaa Suomi.fi-palvelut käyttöönsä.


Sivu päivitetty 16.3.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi