Tietosuoja

EU:n tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta on sovellettu toukokuusta 2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksessa on säädetty aiempaa lainsäädäntöä  tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä.

Tietosuoja-asetusta täsmentämään ja täydentämään on kansallisella tasolla säädetty 1.1.2019 voimaan tullut tietosuojalaki. Henkilötietojen käsittelyyn aiemmin sovellettu henkilötietolaki on kumottu tietosuojalain astuttua voimaan.

Tietosuojavastaava

Ylöjärven kaupungin tietosuojavastaava on hallintopäällikkö Antti Pieviläinen. Terveyspalveluille ja sosiaalipalveluille on nimetty omat tietosuojavastaavat. 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on edistää ja valvoa henkilötietojen lainmukaista käsittelyä. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet

Tälle sivulle on koottu Ylöjärven kaupungin rekisteri- ja tietosuojaselosteita. Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Julkisuuslain mukaiset tietojärjestelmäselosteet ovat omalla sivullaan.

Hallinto- ja talousosasto


Sivu päivitetty 24.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi