Yleinen edunvalvonta

Edunvalvojan tarve ja saanti

Edunvalvoja voi olla tarpeen, jos henkilö ei kykene itse valvomaan omaa etuaan ja tarvitsee siksi tuekseen jonkun hoitamaan taloudellisia ja tarvittaessa myös henkilökohtaisia asioitaan. Syynä tähän voivat olla esimerkiksi muistisairaudet, mielenterveysongelmat tai kehitysvammaisuus.

Maistraatti neuvoo ja opastaa menettelytavoissa edunvalvojan saamiseksi. Edunvalvojan määrää joko maistraatti tai käräjäoikeus.

> Oikeus.fi: Edunvalvonta
Pirkanmaan edunvalvontatoimisto

 


Sivu päivitetty 20.10.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi