Hyppää sisältöön

Asukaslautakunta

Asukaslautakunnan tavoitteena on edistää kuntalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia kaupungin hallintoon, päätöksentekoon sekä palveluiden kehittämiseen.

Asukaslautakunta kehittää kuntalaisdemokratian toimivuutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille tarjotaan erilaisia osallistumismahdollisuuksia ajankohtaisiin asioihin. Kuntalaisten ja kaupungin toimielimien sekä työntekijöiden välille tarjotaan monikanavaisia osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Kokoonpano

Asukaslautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä yhdeksän muuta jäsentä. Jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan puheenjohtajana toimii Ossi Sippola (kok.) ja varapuheenjohtajana Terhi Itvola (vihr.). 

Lautakunnan esittelijänä toimii hallintopäällikkö Antti Pieviläinen, p. 040 133 1593 ja sihteerinä johdon sihteeri Hanna Isotalo, p. 050 541 7412, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Pöytäkirjat ja esityslistat

Asukaslautakunnan pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville kaupungin kotisivuille, kun se on tarkastettu. Pöytäkirjanotteet lautakunnan päätöksistä saa lautakunnan sihteeriltä Hanna Isotalolta, p. 050 541 7412, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esityslistat julkaistaan kaupungin kotisivuilla viimeistään kaksi työpäivää ennen kokousta.

Kokoukset 2021

Katso ajankohdat kokouskalenterista

Asukastilaisuudet

Asukaslautakunnan järjestämistä tilaisuuksista tiedotetaan kaupungin kotisivujen uutispalstalla sekä tapahtumakalenterissa.

Neuvostot

Asukaslautakunnan alaisuudessa toimii kuusi neuvostoa: lapsi- ja nuorisoneuvosto, mielenterveysneuvosto, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, Kuru-neuvosto ja Viljakkala-neuvosto.

Neuvostojen tehtävänä on seurata edustamansa kuntalaisryhmän saamia palveluja. Asukaslautakunta valitsee neuvostojen jäsenet toimikaudekseen pääosin eri järjestöjen esitysten perusteella. 

Talkooraha ja toiminta-avustus

Tiedot asukaslautakunnan myöntämästä talkoorahasta sekä toiminta-avustuksesta on koottu sivulle Talkooraha ja toiminta-avustus.

Katso jäsenet, esityslistat ja pöytäkirjat

Päivitetty: 5.7.2021