Mittaus

Rakennusvalvontamittaukset

Rakennusvalvontamittaukset sisältävät rakennuspaikan merkinnän, korkeusaseman viennin rakennuspaikalle ja sijaintikatselmuksen. Ennen merkintämittauksia työt valmistellaan laskemalla rakennusten sijainti asemapiirustuksen perusteella.

Rakennusvalvontamittaukset tilataan Maat ja paikkatieto -yksikön mittaushenkilöstöltä. Työpyynnöt tulisi tehdä vähintään kolme päivää ennen haluttua ajankohtaa.

Rakennuksen merkintä edellyttää rakennusvalvonnan hyväksymää asemapiirrosta, mutta korkeusaseman vienti voidaan tehdä tarvittaessa aikaisemmin.

Palvelu on maksullinen. Rakennusluvan hintaan sisältyy rakennuksen sijainnin merkitseminen (4 pistettä), korkeusaseman vienti rakennuspaikalle ja sijaintikatselmus. Rakentajalle tarjotaan myös muita mittauspalveluja, joista veloitetaan erikseen.

Rajannäyttö

Maat ja paikkatieto- yksikön mittaushenkilöstö tekee rajannäyttöjä asemakaava- ja ranta-alueilla.

Rajannäyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus rajan paikan selvittämiseksi. Palvelu on maksullinen.

Jos tarvitaan virallista rajanosoittamista, tulee hakea rajankäyntiä Maanmittauslaitokselta.
Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide, josta tehdään merkintä kiinteistörekisteriin.


Sivu päivitetty 9.10.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi