Paikkatieto ja kartat

Aineistopalvelu

Ajantasainen asemakaava-aineisto kaavamääräyksineen on nähtävissä maksutta verkkopalvelussa.

Kaavaotteet ja kaavan pohjakartan Dwg-aineisto tilataan karttapalvelusta. Aineiston irrotus on maksullista.

Ylöjärven kaupunki on julkaissut paikkatietoaineistoja avoimiin rajapintoihin. Lisätietoja paikkatietoinsinööriltä.


Osoitteet

Ylöjärven kaupunki ylläpitää osoitejärjestelmää kaava- ja haja-asutusalueilla. Kaava-alueilla teiden nimet päätetään asemakaavassa. Haja-asutusalueilla teiden nimistä päättää maankäyttöinsinööri. Kaupunki asettaa tiennimikyltit.

Osoitenumerot annetaan rakennusluvan yhteydessä. Parilliset numerot sijaitsevat tien oikealla puolella. Kaupunki ilmoittaa uudet tai muuttuneet osoitteet viranomaiselle ja postille. Rakennuksen omistaja vastaa osoitenumeron asettamisesta näkyvälle paikalle, jotta kiinteistölle löytää.

Kaupunki ei päivitä kaupallisia karttapalveluita eikä navigaattoreita, palautteet kannattaa lähettää suoraan palveluntarjoajille. Kaupunki ylläpitää kansallista väylätietojärjestelmää (Digiroad), josta palveluntarjoajien tulisi hakea tiedot omiin järjestelmiinsä.


Sivu päivitetty 1.2.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi