Katselmukset ja mittaukset rakennuspaikalla

Katselmuksien suorittaminen sekä aluejako

Rakennuslupiin liittyvät katselmukset on määrätty lupaehtoina lupapäätökseen. Katselmukset tilataan suoraan tarkastajilta.

Tarkastusinsinööri Pekka Pohjanen
suorittaa katselmuksia kuntakeskuksen asemakaava-alueilla sekä niiden lähialueilla kaupungin eteläosassa (mm. Asuntilassa, Haavistossa, Kirkonkylässä, Kortteen alueella, Metsäkylässä, Mettistössä, Mäkkylässä, Siivikkalassa, Soppeenmäessä, Teivon alueella, Vuorentaustassa sekä teollisuusalueilla).

Tarkastusteknikko Raimo Syvänen
suorittaa katselmuksia Antaverkka-Vastamäki-Takamaa -linjan pohjoispuolella (mm. Kaiharissa, Kuljussa, Kurussa, Kyrönlahdessa, Kyöstilässä, Lakialassa, Lempiäniemessä, Mutalassa, Pengonpohjassa, Peräsillassa, Sorvajärvellä, Takamaalla, Vahannassa, Viljakkalassa ja Ylisellä).

LVI-insinööri Kerttu Heikkilä
suorittaa painekokeet, pohjaviemäri-, jätevesijärjestelmä-  ja LVI-katselmukset

Palotarkastuksista lisätietoa www.pirkanmaanpelastuslaitos.fi.
Palotarkastaja suorittaa poltinkatselmukset sekä väestönsuojalaitteiden tarkastuksen.

Rakennusvalvontamittaukset

Asema-, ranta- ja yleiskaava-alueilla rakennusvalvontamittauksista vastaa maat ja paikkatieto. Muilla alueilla ne suorittaa tarkastaja.

Rakennusvalvontamittaukset sisältävät rakennuspaikan merkinnän, sijaintikatselmuksen ja korkeusaseman viennin rakennuspaikalle. Ennen mittauksia työt valmistellaan mahdollisilla laskennoilla.

Työpyynnöt tulisi tehdä vähintään kolme päivää ennen haluttua ajankohtaa. Osa mittauksista sisältyy rakennusluvan hintaan.


Sivu päivitetty 3.4.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi