Ohjeita

Rakennusluvan hakeminen

Olemme ottaneet 19.12.2016 alkaen käyttöömme sähköisen lupapiste.fi -palvelun. Verkkopankkitunnuksilla pääset kirjautumaan lupapiste.fi -sivuille. Käyttöohjeet löytyy lupapiste.fi/ohjeet.

Rakennus- tai toimenpidelupaa haetaan kirjallisesti (lupahakemus ja ohjeet löytyvät rakennusvalvonnan sivuilta) Ylöjärven kaupungin rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan tai pääsuunnittelijan tulisi olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa lupamenettely. Rakennussuunnitelmia suositellaan esiteltäväksi rakennusvalvonnassa jo luonnosvaiheessa. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan käsittelyä.

Rakennusvalvonnalla on kerran viikossa ennakkopalaveri, jossa käsitellään edellisellä viikolla saapuneet rakennus- ja toimenpidelupahakemukset. Tämän jälkeen hakemukset menevät lupavalmistelijoille, jotka huolehtivat, että pyydetyt korjaukset /liitteet tulevat hoidettua. Lupavalmisteluun voi kuulua myös lausuntopyyntöjä muilta viranomaisilta (esim. kaavoittaja, ympäristö- tai terveysviranomainen, paloviranomainen, ELY-keskus, museoviranomainen), mitkä pidentävät luvan käsittelyaikaa.

Kun hakemuksessa on kaikki tarvittavat asiakirjat, hakemus siirtyy rakennustarkastajalle (rakennusluvat) tai lupainsinöörille (toimenpideluvat) päätöksentekoa varten.  Päätöksiä tehdään kerran viikossa ja lupien käsittelyaika on keskimäärin 6- 8 viikkoa lupahakemuksen saapumisesta.


Sivu päivitetty 3.10.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi