Puunkaato

Asemakaava-alueella

Ylöjärven kaupungin asemakaava-alueilla tarvitaan aina lupa puunkaatoon. Lupa on tarpeen, vaikka puu kaadettaisiin omalta tontilta. Yleensä lupa puunkaatoon edellyttää katselmusta tontilla, joita suorittavat tarkastusinsinööri Pekka Pohjanen ja tarkastusteknikko Raimo Syvänen. Aluejaot tarkastajien osalta ovat samat kuin katselmusten suorittamisessa (Katselmukset).

Kaupungin omistamilla alueilla puiden kaatamista koskevat anomukset ja tiedustelut osoitetaan sähköpostitse vihertyönjohtajalle. Tästä poikkeuksena katualueilla asiasta vastaa kunnossapitopäällikkö sekä yleisillä alueilla työmaapäällikkö.

Isot puunhakkuut ja muutoin ympäristöön erityisen merkittävästi vaikuttavat puunkaatoasiat vaativat yleensä maisematyöluvan.


Sivu päivitetty 3.6.2016

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi