Tehtävät

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden huomioimisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä. Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi rakennusvalvonta suorittaa lupiin liittyvät tarkastukset ja antaa ohjeita rakentajille.

Nämä kaikki tehtävät kuuluvat toimialueeseemme.

 • Rakentamisen valvonta ja neuvonta
 • Rakennuslupien valmistelu ympäristölautakunnalle
 • Rakennusluvista päättäminen alle 600 neliömetrin suuruisista kohteista
 • Toimenpideluvista päättäminen
 • Hormien valvonta (uusi hormi vaatii toimenpideluvan olemassa olevaan rakennukseen)
 • Rakennuspaikkojen siisteyden valvonta
 • Puunkaato-, kaivamis- ja tasoitusluvista päättäminen asemakaava-alueen asuinrakennustonteilla
 • Vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä päättäminen
 • Kaupunginhallituksen puolesta rajanaapurisuostumuksen antaminen
 • Rakennusjärjestyksen mukaisten ilmoitusten käsittely
 • Kaupungin tonttien luovutusehdoissa edellytettyjen rakennushankkeiden suunnitelmien hyväksyminen
 • Korjausavustushakemusten valmistelu ja päättäminen
 • Lausunnon antaminen kiinteistöistä asumistukihakemuksiin
 • Rakennuslupahakemusten LVI-tekninen valmisteleminen
 • Rakentamisen valvonta LVI-tekniikan osalta
 • Kvv-työnjohtajan hyväksymisestä päättäminen
 • Rakennuslupien arkistopalvelu

Sivu päivitetty 13.8.2018

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi