Hyppää sisältöön

Asumispalveluiden maksut

Palveluasumisesta peritään seuraavat maksut:

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään 35,00 €/pv. Maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa. 20 päivää ylittävältä osalta kalenterivuodessa peritään 22,50 €/pv. Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakkaalta ei peritä erikseen vuokraa eikä maksua ateria- ja tukipalveluista.

Tavallinen palveluasuminen

Hlömäärä Tuloraja/kk tunnit/kk 1 2-3 4-5 6-
1 588 € ylittävältä osalta 9 % 15 % 27 % 35 %
2 1084 €            " 5 % 10 % 17 % 22 %
3 1701 €            " 4 %   8 % 14 % 18 %
4 2103 €            " 4 %    7 % 11 % 15 %
5 2546 €            " 3 %   6 % 10 % 13 %
6 2924 €            " 3 %   5 %   8 % 11 %

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu muodostuu nettokuukausituloista vähennysten jälkeen määräytyvään kuukausimaksuun, jossa käyttövaraksi hyväksytään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 160 euroa kuukaudessa.

Käyttövara on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaisiin lääke-, terveydenhoito-, hygienia- ja vaate ym. menoihin. Asunnon vuokran asiakas maksaa asunnon omistajalle. Päivittäiset ateriat sisältyvät hoitomaksuun.

Laitoshoito (vanhainkotihoito)

Asiakasmaksu on 85 % kuukausittaisista nettotuloista, siten että asukkaan käyttöön jää vähintään 110,00 €/kk ja avio- ja avopuolisotilanteessa 42,5 %.

Päivitetty: 8.10.2020