Hyppää sisältöön

Asumispalveluiden maksut

Palveluasumisesta peritään seuraavat maksut:

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen

Lyhytaikaisesta tehostetusta palveluasumisesta peritään 35,00 €/pv. Maksu ei kerrytä asiakasmaksukattoa. 20 päivää ylittävältä osalta kalenterivuodessa peritään 22,80 €/pv. Lyhytaikaisen palveluasumisen asiakkaalta ei peritä erikseen vuokraa eikä maksua ateria- ja tukipalveluista.

Tavallinen palveluasuminen

Tavallisen palveluasumisen maksu määräytyy perusturvalautakunnan hyväksymän ohjeen mukaisesti.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetun palveluasumisen asiakasmaksu muodostuu nettokuukausituloista vähennysten jälkeen määräytyvään kuukausimaksuun, jossa käyttövaraksi hyväksytään 15 % nettotuloista, kuitenkin vähintään 167 euroa kuukaudessa.

Käyttövara on tarkoitettu asiakkaan henkilökohtaisiin terveydenhoito-, hygienia- ja vaate ym. menoihin. Asunnon vuokran asiakas maksaa asunnon omistajalle. Päivittäiset ateriat sisältyvät hoitomaksuun.

Laitoshoito (vanhainkotihoito)

Asiakasmaksu on 85 % kuukausittaisista nettotuloista, siten että asukkaan käyttöön jää vähintään 112,00 €/kk ja avio- ja avopuolisotilanteessa 42,5 %.

Päivitetty: 25.3.2022