Hyppää sisältöön

Asumispalvelut vammaisille

Hakemus asunnon muutostöistä tai asuntoon kuuluvista välineistä ja laitteista tehdään vammaispalvelun sosiaalityöntekijälle. Hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto haettavista muutostöistä ja vaikeavammaisuudesta.

Asunnon muutostöistä aiheutuvia kustannuksia voi hakea myös jälkikäteen kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä, mikäli on itse teettänyt muutostyöt. Hakemukseen liitteeksi tarvitaan tositteet tehtyjen muutostöiden kustannuksista.

Asunnon muutostöitä myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossaan tuottaa vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimien, välttämättömien muutostöiden kohtuulliset kustannukset asunnossa ja asunnon välittömässä läheisyydessä. Asunnon muutostöinä voidaan korvata esimerkiksi asunnon ovien leventäminen, pyörätuoliluiskien rakentaminen, wc- ja pesutilojen muuttaminen sopiviksi, valaistuksen parantaminen ja keittiökalusteiden muutostyöt. Asunnon muutostöinä ei korvata asunnon peruskorjauksesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Vaikeavammaiselle henkilölle voidaan myöntää asuntoon asennettavia välineitä tai laitteita esimerkiksi nostolaite, hälytyslaitteet tai vastaavat muut asuntoon kiinteästi asennettavat laitteet. 

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee toisen henkilön apua päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa jatkuvaluontoisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. Palveluasumista järjestetään vaikeavammaisille henkilöille, jotka pystyvät vastaamaan itsestään sekä tekemään itsenäisiä ratkaisuja asumiseen ja muuhun jokapäiväiseen elämään liittyvissä asioissa.                 

Palveluasumiseen kuuluvat asunto sekä asumiseen liittyvät palvelut, jotka ovat vamman tai sairauden vuoksi välttämättömiä asukkaan jokapäiväiselle, itsenäiselle suoriutumiselle. Kyseessä on aina yksilöllinen palvelukokonaisuus. Palveluasumista voidaan toteuttaa palvelutalossa, palveluasuntoryhmässä tai yksittäisessä asunnossa, joka on vaikeavammaisen omistus- tai vuokra-asunto.

Palveluasumisessa tarvittavat avustajapalvelut voidaan toteuttaa kotihoidon, omaishoidontuen, henkilökohtaisen avustajan ja/tai yksityisen palveluntuottajan avulla.

Vammaispalvelulain mukaista palveluasumista järjestetään, mikäli ensisijaisen lainsäädännön mukaiset palvelut eivät ole asiakkaalle riittäviä tai sopivia.

Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää palveluasumista, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. 

Päivittäisissä toiminnoissa tarvittavat välineet

Korvausta muiden kuin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluvien välineiden, koneiden tai laitteiden hankkimisesta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää vammaiselle henkilölle, joka tarvitsee niitä vammansa tai sairautensa johdosta liikkumisessa, viestinnässä, henkilökohtaisessa suoriutumisessa kotona tai vapaa-ajan toiminnassa.

Korvauksena suoritetaan puolet em. välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneista todellisista kustannuksista. Vakiomalliseen välineeseen, koneeseen tai laitteeseen tehdyt vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt korvataan kokonaan.

 

Yhteystiedot

Holmi-Alakomi Marja
Sosiaalityöntekijä
03 565 28496 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-La
Kylliäinen Aitolkin
Sosiaalityöntekijä
03 565 28585 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Per-Ö
Päivitetty: 23.6.2022