Hyppää sisältöön

Asuntila, kortteli 462

Asuntilan korttelin 462 asemakaavan muutosalue sijaitsee Ylöjärven Asuntilan alueella, noin 3,5 km:n päässä Kirkonseudulta. Asemakaavamuutos koskee korttelin 462 tontteja 6 ja 7. Alueen pinta-ala on 3940 m² ja se rajautuu pohjoispuolella Liisanniityntiehen ja rakennettuihin pientalotontteihin. 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa siten, että eri kaavatonteilla
olemassa olevat asuin- ja talousrakennus sijoittuisivat samalle tontille. Rakentamattoman toisen
tontin rakennusoikeutta vähennettäisiin siten, että näiden kahden tontin yhteenlaskettu rakennusoikeus ei muutu. Asemakaavan muutoksella muodostuu kaksi erillispientalojen korttelialueen tonttia.

Asetetaan asemakaavan muutos vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos nähtäville

Asiakirjat pidetään nähtävillä 5.5.2021-7.6.2021 välisen ajan Ylöjärven kau-pungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla.

Mielipiteet kaava-aineistosta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 7.6.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa laatii kaavoitusarkkitehti Leena Keränen

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2021 (pdf)
Kaavaluonnos 28.4.2021 (pdf)
Kaavaselostus liitteineen 28.4.2021 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Keränen Leena
Kaavoitusarkkitehti
040 133 1403
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 3.5.2021