Hyppää sisältöön

Asuntila-Siivikkala

Asuntila-Siivikkalan osayleiskaavan muutoksen suunnittelualue sijaitsee Ylöjärven kaupungin itäpuolella Keijärven ja Näsijärven välimaastossa, rajautuen Asuntilan ja Siivikkalan asuinalueiden väliin. Suunnittelualueen alustava pinta-ala on noin 223 ha. Osayleiskaavamuutoksen tavoitteena on päivittää olemassa olevaa osayleiskaavaa ajantasaiseksi sekä kehittää Asuntila-Siivikkalan alueen ympäristön toimivuutta ja saatavuutta muodostamalla uusia asuinalueita toimivilla kulkuyhteyksillä.

Osayleiskaavan muutosta laativat: kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Roosa Saarela.

Asetetaan osayleiskaava vireille ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Asiakirja pidetään nähtävillä 10.2.-15.3.2021Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kaupungin kotisivuilla. Kommentit Asuntila-Siivikkala osayleiskaavan muutoksesta tulee toimittaa kirjallisena kaupunginhallitukselle osoitettuna 15.3.2021 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaava-aineistot: 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.1.2021 § 40 (pdf)

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Saarela Roosa
Kaavasuunnittelija
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 8.2.2021