Hyppää sisältöön

Asuntilantien liikennejärjestelyt ja asuinkortteli, asemakaavan muutos ja laajennus

Tavoitteena on kaavoittaa Asuntilantien etäpuoleinen alue asuinkortteli käyttöön osayleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Samalla osa Kuruntien maantiealueesta muutetaan katualueeksi (Viljakkalantien ja Tomppilantien välinen osuus). Muutoksessa ja laajennuksessa tarkastellaan myös aluevarauksia kiertoliittymien sijoittamiselle Kuruntielle sekä Asuntilantien ja Suolaniityntien risteykseen. Tarkastelualueeseen sisältyy myös Suolaniityntiehen rajoittuva liikekiinteistö. 

 

Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen rinnalla kulkee Kuruntien ja Asuntilantien liikennesuunnitelma. Liikennesuunnitelmassa kehitetään Kuruntien sekä Asuntilantien ja Suolaniityntien risteyksen toimivuutta ja turvallisuutta. Kaavaluonnos oli nähtävillä 26.2. - 26.3.2020 välisen ajan.

Asetetaan kaavaehdotus nähtäville 

Asiakirjat pidetään nähtävillä 2.9.2020-2.10.2020 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla www.ylojarvi.fi/kaavoitus.

Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 2.10.2020 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa laatii kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen ja kaavasuunnittelija Roosa Saarela.

Kaava-aineisto

Kaavaehdotus 19.8.2020
Kaavaselostus 19.8.2020
Selostuksen liite 1 19.8.2020
Selostuksen liite 2 19.8.2020
Selostuksen liite 3 19.8.2020
Selostuksen liite 4 19.8.2020
Selostuksen liite 5 19.8.2020
Selostuksen liite 6 19.8.2020
Selostuksen liite 7 19.8.2020
Selostuksen liite 8 19.8.2020

Kaavaluonnos 19.2.2020
Kaavaselostus 19.2.2020
Selostuksen liitteet 19.2.2020

Yhteystiedot

Kaavoitus, asiakaspalvelu
kaavoitus@ylojarvi.fi
Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Saarela Roosa
Kaavasuunnittelija
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 18.9.2020