Hyppää sisältöön

Energiansäästö

Ylöjärven kaupunki liittyi jo vuonna 2003 kuntien ja kauppa- ja teollisuusministeriön väliseen energia- ja ilmastosopimukseen. Sen yhteydessä on tehty mm. energiakatselmuksia, seurattu energian kulutusta ja tehty energiansäästöön liittyviä parannuksia. Sopimuksen jatkeeksi kaupunki liittyi työ- ja elinkeinoministeriön energiansäästöohjelmaan vuosille 2008-2016. Useissa kaupungin kiinteistöissä on siirrytty fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinkoenergiaan, maalämpöön ja vesi-/ilmalämpöpumppuun. 

Nykyinen energiatehokkuussopimuskausi 2017-2025 on jatkoa vuonna 2008 käynnistyneille energiansäästösopimuksille. Kunta-alan energiatehokkuussopimus on työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välinen sopimus energian tehokkaammasta käytöstä kunta-alalla. 

Sopimus tukee muuta kunnissa tehtävää ilmastotyötä ja sillä pyritään ensisijaisesti energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi siihen sisältyy uusiutuvan energian edistämiseen liittyviä toimenpiteitä. Energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön lisääminen edistävät samoja tavoitteita, joiden edistämiseksi voidaan käyttää osittain samoja keinoja.

Sopimuksen tavoitteena on sisällyttää energiatehokkuuden jatkuva parantaminen ja uusiutuvien energianlähteiden käytön edistäminen osaksi kuntien käytössä olevia tai käyttöön tulevia strategioita, johtamisjärjestelmiä ja toimintasuunnitelmia.

Päivitetty: 24.8.2020