Hyppää sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Toimielinten pöytäkirjat julkaistaan kaupungin kotisivuilla, kun ne on tarkastettu. Tämä tapahtuu mahdollisimman pian kokouksen jälkeen. Esityslistojen julkaisuajankohta vaihtelee hieman toimielimittäin.

Kaupungin asianhallintajärjestelmä uudistui versiopäivityksen myötä 18.10.2021. Tämän vuoksi julkaisulinkkejä on toistaiseksi kaksi. 

Päätösluettelot

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen päätöksistä tiedotetaan päätösluettelolla kokousta seuraavana päivänä. Päätösluettelot julkaistaan valtuuston ja hallituksen sivuilla. Luettelot poistuvat sivuilta pöytäkirjan julkistamisen jälkeen.

Yhteisten toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Alueellisen jätehuoltolautakunnan, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan, Tampereen kaupungin elinvoima- ja osaamislautakunnan sekä Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä niiden alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Tampereen kaupungin verkkosivuilta.

Pirkkalan kunnan alaisen ympäristöterveyslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat sekä sen alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat luettavissa Pirkkalan kunnan verkkosivuilta.

Pöytäkirjojen nähtävillä olo ja saatavuus

Kuntalain mukaisten toimielinten pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäviksi, kun ne on tarkastettu. Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouksista julkaistaan kokousta seuraavana päivänä päätösluettelo.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa kaksi vuotta, muiden toimielinten pöytäkirjat vuoden ajan pöytäkirjan nähtäväksi asettamisesta. Vanhemmat pöytäkirjat löytyvät kaupunginarkistosta. Lisätietoja ja materiaalipyynnöt arkistonhoitajalta.

Päätöksestä valittaminen

Kuntalaisella on käytössään erilaisia keinoja valittaa kunnan viranomaisen tekemästä päätöksestä.

Oikaisuvaatimus on ensimmäinen vaihe, jos kuntalainen haluaa kunnan jäsenenä tai jonkin päätöksen asianomaisena oikaista kunnan viranomaisen tekemän päätöksen. Kirjallinen oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä ei tehdä oikaisupyyntöä vaan suoraan kunnallisvalitus.

Lisätietoa kuntalaisen oikaisuvaatimuksesta sekä kuntalaisen oikeudesta tehdä kunnallisvalitus, hallintovalitus tai hallintokantelu voit lukea Kuntaliiton sivuilta.

Lainvoimaisuustodistus

Viranomainen voi tarvittaessa velvoittaa hankkimaan omaa päätöstään koskevan lainvoimaisuustodistuksen hallinto-oikeudesta. Lisätietoa voit lukea Oikeuslaitoksen sivuilta.

Yhteystiedot

Pieviläinen Antti
Pieviläinen Antti
Hallintojohtaja, kaupungin tietosuojavastaava
040 133 1593
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hallintopalvelut. Twitter @apievilai.
Jylhä Julia
Hallinnon suunnittelija
041 730 3435
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Hallintopalvelut. Arkistoasiat: kirjaamo@ylojarvi.fi.
Päivitetty: 19.9.2023