Hyppää sisältöön

Hakeutuminen geriatrian poliklinikalle

Tavallisia syitä ohjautua geriatrian poliklinikalle tutkimuksiin ovat muun muassa muistin heikentyminen, tasapaino-ongelmat ja erilaiset kotona selviytymisen vaikeudet. Suuri osa poliklinikan potilaista tulee selvittelyihin omalääkärin lähetteellä tai kotihoidon työntekijän yhteydenoton perusteella.

Poliklinikalta lähetetään potilaalle tai hänen läheiselleen kutsukirje, josta ilmenee vastaanottokäynnin ajankohta. Tavallisesti ensimmäinen poliklinikkakäynti on hoitajan vastaanotolla.

Käynnillä saatujen tietojen perusteella lääkäri saattaa jo ennen lääkärinvastaanottoa määrätä lisätutkimuksia, kuten verikokeita tai kuvantamistutkimuksia.

Lääkärin vastaanottokäynnillä on mukana myös poliklinikan sairaanhoitaja. Tarvittaessa vastaanottokäynnit voidaan toteuttaa myös potilaan kotona sekä hoitajan että lääkärin kotikäynteinä.

Toimipaikat

Geriatrian poliklinikka
Mikkolantie 10, 33470 Ylöjärvi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Koskela Pirjo
Sairaanhoitaja/muistihoitaja
041 730 4228
Kulman Heli
Sairaanhoitaja/muistihoitaja
050 390 4622 ma ja pe klo 8-9.30, ti ja to klo 8-8.30
Rönneikkö Jukka
Geriatrian ylilääkäri
050 390 4700
Päivitetty: 11.2.2021