Hyppää sisältöön

Hankkeet

Liikkuva varhaiskasvatus

Hanke jatkuu jo viidettä vuotta. Tavoitteena on vahvistaa lasten fyysistä aktiivisuutta ja ylläpitää liikunnallista toimintakulttuuria. Hankkeen tarkempi esittely (pdf)

Lukuhanke, lukemista edistävä elämäntapa

Lukukoordinaattori työskentelee varhaiskasvatuksessa, esi- ja alkuopetuksessa 4.6.2021 saakka. Lukukoordinaattori vahvistaa lasten ja huoltajien lukevaa elämäntapaa​ ja auttaa henkilökuntaa lukemisen kulttuurin kehittämisessä.

Hanke on vaikuttanut Ylöjärvellä niin varhaiskasvatuksessa kuin esi- ja alkuopetuksessa ja yhteistyön vahvistamisessa. Varhaiskasvatuksessa lukeminen päivittäisessä toiminnassa on lisääntynyt ja monipuolistunut. Lukemisen tärkeys on korostunut ja lukemisen hyötyjä on herätty pohtimaan. Toimintaympäristöihin on tehty näkyviä muutoksia, joihin kuuluvat kalustehankintojen myötä tehdyt muutokset sekä lukemisen näkyväksi tekeminen niin lapsille kuin vanhemmillekin. Vanhempia on osallistettu mukaan perhelukupassin ja sen ympärille toimipisteittäin rakentuvien toimintojen mukaan.  Hankkeen myötä on tehty myös muutos varhaiskasvatussuunnitelmaan, joka tukee lukevaa elämäntapaa ja takaa tasa-arvoisempaa kirjallisuuskasvatusta toimipisteissä.
Kirjasto- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat alkaneet myös kehittää yhteistyösuunnitelmaa, joka tulee osaksi paikallista kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Hankkeen myötä koordinaattori on jakanut opettajille kirja-, toiminta sekä osallistaviavinkkejä, joita opettajat ovat hyödyntäneet arjessa ja yhdistäneet siihen omaan ammattitaitoaan. Hankeen koordinaattori loi tarinakettu Karvonen- hahmon, joka alkoi elämään omaa elämää toimipisteissä muistuttaen lukemisesta. Kouluissa opettajat ovat kasvattaneet ymmärrystään lukemisen innostamiseen sen opettamisen ohella. Hanke on innostanut opettajat osallistamaan myös perheitä lukemisharrastuksen pariin. Koulujen toimintaympäristömuutokset ovat ensisijaisesti innostaneet ja motivoineet kirjojen pariin. Ilahduttavasti toimintaympäristön muutokset ovat olleet onnistuneita, sillä ne ovat muun muassa saaneet oppilaat ja lapset kysymään lukuhetkiä sekä hakeutumaan itsenäisesti kirjojen pariin. Koulujen ja kirjaston yhteistyötä vahvistettiin päivittämällä kirjastovastaavien yhteistiedot sekä yhdistämällä heidät toisiinsa. Jatkossa kirjasto alkaa taas pitämään puolivuosittain tapaamisia jakaakseen vinkkejä sekä ylläpitääkseen aktiivista yhteydenpitoa koulujen ja kirjaston välillä.

Hankkeen myötä varhaiskasvatus-, opetus ja kulttuuri/kirjastopalveluiden yhteistyö on monipuolistunut ja kehittynyt sekä yhteistyön jatkumosta on tehty suunnitelmia. Tarkoituksena taata mahdollisimman tasa-arvoista lukukulttuurikasvatusta kaikille ylöjärveläisille lapsille. Osana tätä hankerahoilla toteutettiin kuusi lukupiirilaatikkoa 1.-2.-luokkalaisille sekä 12 tarinalaatikkoa varhaiskasvatukselle osallistaen lapsia ja henkilökuntaa. Laatikot jäävät kirjastolle ja ovat lainattavissa sieltä tulevaisuudessa.

 

Kopo-hanke

Hankerahoitus koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi 1.8.2020-31.7.2021.​
Tarkoituksena tarjota tukea lapsille ja nuorille vahvalla kasvattajatiimillä. Varhaiskasvatuksessa toimivat työparina varhaiskasvatuksen erityisopettaja (rahoitus keväälle 2021) ja hyvinvointipedagogi. Hankkeen tarkempi esittely (pdf).

Ympäristökasvatus hanke

Varhaiskasvatuksen kestävän elämäntavan käsikirja (painopisteenä sosiaalisesti kestävä elämäntapa, vuorovaikutus ja kaveritaidot)  valmistuu 2020. Hankkeen avulla jalkautetaan käsikirja päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon sekä luodaan yhteinen ymmärrys (lapset, henkilöstö ja huoltajat) kestävästä elämäntavasta. ​Tavoitteena on vahvistaa lasten luontosuhdetta ja vastuullista toimimista ympäristössä sekä ohjata heitä kohti kestävää elämäntapaa. ​Hankkeen tarkempi esittely (pdf).

Päivitetty: 2.6.2021