Hyppää sisältöön

Hankkeet

Digioppimisen iloja Ylöjärvellä

Ylöjärven kaupungilla on aloitettu Opetushallituksen Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen varhaiskasvatuksessa 2022 hanke. Hanke kestää helmikuulle 2024. Hankkeessa edistetään digitaalisten välineiden muovautumista luonnolliseksi osaksi varhaiskasvatusta, kehitetään henkilöstön ja lasten digitaalista osaamista sekä kasvatetaan rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta digitaalisten laitteiden käytössä. Tarkoituksena on jalkauttaa Uudet lukutaidot ohjelma osaksi varhaiskasvatusta.

Hankkeen avulla halutaan luoda lasten arkea edustava monipuolinen oppimisympäristö, jossa digilaitteiden käyttö mahdollistaa lapsille maailman esittämisen heidän silmin, lisätä lasten osallisuutta ja kehittää monilukutaitoa. 

Osana hanketta Ylöjärven kaupungilla toimii varhaiskasvatuksen digimentori, joka kiertää päiväkoteja, auttaa erilaisissa digihaasteissa ja tukee digivälineiden monipuolisessa käytössä. Digimentorina toimii Heli Flood. Yhteystiedot: Heli Flood Puh: 041 7308446, heli.flood(at)ylojarvi.fi

Varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion kehittämishanke, seutukunnallinen VINK-hanke

Hankkeen tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen tuen ja inkluusion käytänteitä seudulla. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama, ja se käynnistyi elokuussa 2021 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun. 

Koronaepidemian vaikutusten tasoittaminen vuosina 2021-2022

Ylöjärven varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus ovat saaneet valtion erityisavustusta koronan vaikutusten tasoittamiseksi. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa avustus käytetään ajalla 8.11.2021-31.10.2022. Tavoitteena tukea niiden lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia, joilla tuen tarpeet ovat lisääntyneet koronaepidemian pitkittymisen vuoksi. Tukea kohdennetaan ryhmässä toimimiseen, vuorovaikutus- ja sosiaalisiin taitoihin sekä S2-lasten kielellisten valmiuksien edistämiseen.

Toteuttamista varten kaupunki on palkannut varhaiskasvatuksen erityisopettaja Roosa Halmeen. Hän tukee moniammatillista havainnointia ja tuen tarpeita jäsentävää keskustelua sekä vahvistaa yleisen, tehostetun ja erityisen tuen käytäntöjä ja sovittujen tukitoimien toteutumista yhteistyössä yksiköiden erityisopettajien kanssa. 

Päivitetty: 28.10.2022