Hyppää sisältöön

Haveri

Alue sijoittuu Viljakkalan Haverin asemakaava-alueen itäiseen osaan rajoittuen länsireunasta
Luhalahdentiehen. Kumottavan alueen kokonais-pinta-ala on noin 6,4 hehtaaria. Haverin entisen kultakaivoksen meneillään oleva rikastushiekka-alueen
kunnostaminen ja maisemointi sijoittuu osittain asemakaava-alueelle. Asemakaavan käyttötarkoitusmerkintä erityisalue E mahdollistaa mm. moottoriurheilutoiminnan, joka ei sovellu kunnostettavalle rakenteelle. Asemakaava on siitä syystä tarkoituksenmukaista kumota.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 29.9.2021-29.10.2021.

Kaavaehdotuksen asiakirjat pidetään nähtävillä 1.12.2021-14.1.2022 välisen ajan Ylöjärven kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) ja kotisivuilla. Kaupungintalo on suljettu 27.12.-31.12.2021 välisen ajan. Muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisena ympäristölautakunnalle osoitettuna 14.1.2022 klo 15.00 mennessä, os. Ylöjärven kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi.

Kaavaa valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen.

Kaava-aineistot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.9.2021 (pdf)
Kaavaluonnos 22.9.2021 (pdf)
Kaavaselostus 22.9.2021 (pdf)

Kaavaehdotus 17.11.2021 (pdf)

Kaavaselostus 17.11.2021 (pdf)

Toimipaikat

Kaavoitus
kaavoitus@ylojarvi.fi
Näytä kartalla

Yhteystiedot

Hyytinen Esko
Kaavoituspäällikkö
044 431 4324
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut, maisematyöluvat (kaavatonttien ulkopuoliset alueet)
Päivitetty: 29.11.2021