Hyppää sisältöön

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun tarkoituksena on järjestää vaikeavammaiselle henkilölle välttämätön apu päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua, harrastuksia, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä varten.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen edellä mainituista toiminnoista. Lain mukaan henkilökohtaista apua myönnetään, ellei avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua ei myönnetä hoivaan, hoitoon ja valvontaan.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Muita toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä asiakkaan niin tarvitessa 30 tuntia kuukaudessa.

Tällä hetkellä Ylöjärven kaupungissa on käytössä pääsääntöisesti taloudellinen tuki avustajan palkkaamiseen. Vammaispalvelusta neuvotaan avustajan palkkaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia vaikeavammaisen henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei sitä erityisen painavasta syystä ole pidettävä vaikeavammaisen henkilön edun mukaisena.    

Henkilökohtaiseen apuun nähden yleiset palvelut, kuten kotihoito ja omaishoidontuki, ovat ensisijaisia. Jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein, ei kunnalla ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen.

Pirkanmaan henkilökohtaisen avun yksikkö

Tampereella toimii kaikkia Pirkanmaan kuntia palveleva henkilökohtaisen avun yksikkö.

Yhteystiedot

Holmi-Alakomi Marja
Sosiaalityöntekijä
03 565 28496 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan A-La
Kylliäinen Aitolkin
Sosiaalityöntekijä
03 565 28585 ma-ti ja to-pe klo 12-13
Kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut, asiakkaat sukunimen alkukirjaimen mukaan Per-Ö
Päivitetty: 23.6.2022