Hyppää sisältöön

HINKU-verkosto

Ylöjärven kaupunki on Hinku-kunta eli hiilineutraalisuuteen tähtäävien kuntien Hinku-verkoston jäsen.

Ylöjärvi on sitoutunut Hinku-kriteereihin eli vähentämään alueensa kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Kaikki Tampereen kaupunkiseudun kunnat ovat sitoutuneet samaan tavoitteeseen.

Ilmastotiekartta ohjaa tavoitteisiin

Ylöjärven kaupunki on laatinut Hinku-ilmastotiekartan päästövähennystavoitteisiin pääsemiseksi (kaupunginvaltuusto kesäkuu 2020). Hiilineutraalisuus edellyttää yhteistyötä kaupungin, asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden kesken.

Tiekarttaan on koottu vähähiilisyyttä tukevia toimenpiteitä kaikilta kaupungin hallinnonaloilta sekä tytäryhteisöistä. Lisäksi tiekartassa on katsaus kaupungin kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen nykytilaan sekä tehtyihin ilmastotavoitteita tukeviin toimiin. 

Tiekartan toimenpidelistaa päivitetään vuosittain. Kaupungin Hinku-työryhmä vastaa toimenpideideoiden keräämisestä ja raportoinnista sekä niiden kytkemisestä kaupungin prosesseihin. Hinku-työryhmää vetää kehitysjohtaja.

Sähköautojen latauspisteverkosto kasvaa Ylöjärvellä

Sähköautoja voi Ylöjärvellä ladata jo seitsemässä paikassa. Latauspisteitä on Metsäkylän koulun parkkipaikalla, terveyskeskuksella, Tiuravuoressa, Leija-kirjastolla, Kurun ja Viljakkalan kirjastoilla ja Räikän rannassa. Vuoden 2022 latauspisteitä tulee vielä lisää. 

Lisätietoja latauspisteiden käytöstä. 

Paljon jo tehty

Kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämiseksi on jo tehty paljon. Osa toimista vaikuttaa välittömästi ja osa pitkän ajan kuluttua.

  • Ylöjärvi on ollut pitkään mukana kuntien energiansäästösopimuksessa. Useissa kaupungin kiinteistöissä on siirrytty fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin, kuten aurinkoenergiaan, maalämpöön ja vesi-/ilmalämpöpumppuun.
  • Kaupungin kiinteistöjä on kunnostettu energiaa säästäviksi.
  • Joukkoliikenteen houkuttelevuutta on lisätty mm. liityntäpysäköintimahdollisuuksilla, pyöräkatoksilla ja maksupolitiikalla.
  • Keskusta-alueen kehittämisellä edistetään joukkoliikennettä ja kevyttä liikennettä.
  • Ylöjärvelle on laadittu kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma "Tuhat jalkaa".
  • Useat koulut ovat saaneet Vihreä lippu -tunnuksen toimimisesta ympäristöystävällisesti.
  • Ylöjärven päästöjen kehitystä voi seurata CO2-raportista

Suomen Hinku-verkoston sivut

Yhteystiedot

Soini Sari
Soini Sari
Kehitysjohtaja
041 731 3214
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kehityspalvelut. Twitter @SariSoini.
Kokko Laura
Ympäristösuunnittelija
044 481 1402
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Virkavapaalla
Päivitetty: 29.9.2022