Hyppää sisältöön

Hirven tila

Osayleiskaavan muutos Takamaan alueella, Hirven tila

Kaupunginhallitus päätti 23.10.2023 § 303 laittaa vireille kaavamuutoksen kiinteistöllä 980-424-1-150 Hirvi. Muutos koskee osayleiskaavaa Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan muutos- ja laajennus Takamaa, joka on hyväksytty 17.10.2002. Kaavamuutoksen käynnistäminen perustuu maanomistajan aloitteeseen, jonka mukaan muutoksen alaisen kaavan laadinnassa on tapahtunut virhe. Suunnittelualue sijaitsee Takamaalla, noin kuuden kilometrin etäisyydellä Ylöjärven kirkolta luoteeseen, Vähä Vahantajärven ja Hirvijärven välissä. Alueen pinta-ala on n. 32 ha.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä koko kaavaprosessin ajan kaupungin kotisivuilla sekä kaupungintalon aulassa (Kuruntie 14) 15.12.2023 asti. Mielipiteet ja lausunnot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää kirjallisena kaupunginhallitukselle osoitettuna 15.12.2023 klo 15 mennessä os. Ylöjärven kaupunki, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai kaavoitus@ylojarvi.fi. Viestin otsikoksi: Hirven tilan yleiskaava.

Kaava-aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 26.10.2023 (pdf)

Yhteystiedot

Saloranta Mia
Kaavoitusarkkitehti
044 481 1312
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi
Kaava-asiat, poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut
Päivitetty: 8.11.2023