Hyppää sisältöön

Hoitotakuu ja hoidon saatavuus

Kuntalaisen on saatava

 • yhteys terveydenhuollon toimintayksikköön arkipäivisin välittömästi virka-aikana
 • hoidon tarpeen arviointi terveydenhuollon ammattilaisen toimesta viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta
 • ei-kiireellinen hoito viimeistään 3 kuukauden kuluessa ja suun terveydenhuollossa viimeistään 6 kuukauden kuluessa.

Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava 3 viikon sisällä lähetteen saapumisesta ja tarpeelliseksi arvioitu hoito on aloitettava viimeistään 6 kuukaudessa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa 3 kuukaudessa.

Määräajat tarkoittavat ei-kiireellistä hoitoa. Hoidon saatavuuden turvaava lainsäädäntö astui voimaan 1.3.2005.

Hoitoonpääsy Ylöjärven terveyskeskuksen avosairaanhoidossa (tilanne 15.2.2022)

Omalääkärille ei-kiireelliselle vastaanotolle

 • 6,5 arkipäivää (pääterveysasema, vaihtelu 1-20)
 • 10,5 arkipäivää (Kurun terveysasema, vaihtelu 7-14) 

Sairaanhoitajan ei-kiireelliselle vastaanotolle

 • 2 arkipäivää (pääterveysasema, vaihtelu 1-8)
 • 1 arkipäivää (Kurun terveysasema) 

Suun terveydenhuoltoon

 • hammaslääkärille pääsee akuuttiin hoitoon samana päivänä särkypäivystyksen kautta
 • hammaslääkärille kiireettömän hoitoonpääsyn odotusaika keskimäärin 2 kk
 • Kurun terveysasemalla hammaslääkärille kiireettömän hoitoonpääsyn odotusaika keskimäärin 2 kk
 • suuhygienistille kiireettömän hoitoonpääsyn odotusaika keskimäärin 1,5 kk

Hoitoonpääsy mielenterveyspalveluissa (tilanne 15.2.2022)

Lasten hoitoonpääsyn odotusaika ei-kiireellinen aika (perheneuvola)

 • keskimäärin 33 arkipäivää
 • neuvolapsykologille n. 4 kk

Nuorten hoitoonpääsyn odotusaika, ei-kiireellinen aika (nuorisotiimi)

 • keskimäärin 60 arkipäivää

Aikuisten hoitoonpääsyn odotusaika, ei-kiireellinen aika (mielenterveystoimisto)

 • sairaanhoitajan arvioon n. 4 vk
 • psykiatrille n. 3 kk
 • psykologille n. 1 kk
 • perusterveydenhuollon mielenterveystiimiin n. 16 vrk
 • Avekki: sairaanhoitajalle ja psykologille 2-5 vrk, psykiatrille 1-2 vk

Ikäihmisten hoitoonpääsyn odotusaika, ei-kiireellinen aika (mielenterveystoimisto)

 • sairaanhoitajan arvioon n. 7 vrk

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Päivitetty: 28.2.2022