Hyppää sisältöön

Hulevedet

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä.

Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Hulevesimaksu ja laskutus

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti 8.9.2016 § 82 hulevesien hallinnan muutoksista ja hulevesimaksun käyttöönotosta vuoden 2017 alusta. Tekninen lautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Ylöjärvellä hulevesijärjestelmistä vastaa kaupunki eikä Ylöjärven Vesi Oy. 

Teknisen lautakunnan päätös 8.9.2016 § 82 (pdf)

Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, josta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksu on ulosottokelpoinen. Ylöjärven kaupungin laskujen maksukehotukset ja perinnän hoitaa Lowell Suomi Oy (ent. Lindorff Oy). Maksumuistutuksen saanutta asiakasta pyydetään olemaan yhteydessä Lowell Suomen asiakaspalveluun kaikissa muistutusta koskevissa kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät maksumuistutuksesta.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistö on ollut laskutusvuoden maaliskuun ensimmäisenä (1.3.) päivänä.

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikölle (viranomainen). Muistutus on tehtävä 14 päivän sisällä laskun päiväyksestä osoitteella:

  • Yhdyskuntatekniikka / Kirjaamo, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylojarvi.fi.
  • Muistutuksessa tulee ilmoittaa laskun saajan tiedot, laskun numero ja muistutuksen perustelu sekä kopio laskusta.

Laskulla olevista virheistä tulee ilmoittaa sähköpostitse osoitteeseen hulevesi@ylojarvi.fi . 

Ylöjärven kaupungissa perittävät hulevesitaksat 2023

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti 9.12.2020 § 144 hulevesimaksun korottamisesta vuodelle 2021. 

Teknisen lautakunnan päätös 9.12.2020 § 144 (pdf)

Maksun suuruus, €/kiinteistö

Asuinkiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön käyttötarkoitukseen.

Kiinteistötyyppi ja hulevesimaksu (€/vuosi)

  • Yhden perheen käytössä oleva ok-talo/vapaa-ajan kiinteistö 50 € (kerroin 1)
  • Paritalot tai vastaavat kahden perheen käytössä olevat kiinteistöt 65 € (kerroin 1,5)
  • Rivitalokiinteistöt 110 € (kerroin 3)
  • Kerrostalokiinteistöt 200 € (kerroin 6)

Liike- ja teollisuuskiinteistöjen ym. vastaavien kiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön pinta-alaan.

Kiinteistön pinta-ala / hulevesimaksu (€/vuosi)

  • < 5000 m2 / 320 €
  • > 5000 m2 < 20 000 m2 / 620 €
  • > 20 000 m2 / 920 €

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lakiin tuli muutos 1.9.2014, minkä jälkeen hulevesien hallinta ei enää ollut osa vesihuoltoa. Ylöjärvellä otettiin käyttöön hulevesimaksu vuoden 2017 alusta teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Hulevesimaksu peritään huleveden toiminta-alueella olevilta asuin-, teollisuus- liike ja palvelukiinteistöiltä. Käytännössä huleveden toiminta-alue on asemakaava-alue. Hulevesimaksun käyttöönoton yhteydessä huleveden toiminta-alueeseen on sisällytetty myös vanhojen asemakaavoijen sisällä olevat pienet asemakaavoittamattomat alueet. Huleveden toinminta-alue laajenee asemkaavoituksen mukaisesti. Hulevesimaksun perusteena ei ole esimerkiksi huelvesiviemärin olemassa olo kiinteistön läheisyydessä. 

Olen saanut hulevesilaskun kiinteistöstä, jota en enää omista. Miten toimin?

Hulevesilasku kuuluu sille kiinteistön omistajalle, joka laskutusvuoden maaliskuun ensimmäisenä päivänä (1.3.) on kiinteistön omistaja. Joissakin tapauksissa tietomme eivät ole ajantasaisia ja laskun saajaksi on valikoitunut väärä henkilö. Näissä tapauksissa ole yhteydessä hulevesilaskutukseen sähköpostitse hulevesi@ylojarvi.fi asian korjaamiseksi. Muista mainita viestissä nimesi sekä saamasi laskunnumero. Vastaamme viestiinsi tavallisesti 1-2 arkipäivän kuluessa.

Kuuluuko minun maksaa saapunut hulevesilasku?

Kyllä, mikäli olet kiinteistön omistajana laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä ja kiinteistö, johon lasku kohdistuu sijaitsee asemakaava-alueella. Maksu on suoraan ulosottokelpoinen. Maksusta ei voi saada vapautusta. 

Ei, mikäli et omista kiinteistöä laskutusvuoden maaliskuun ensimmäisenä päivänä (1.3.) tai kiinteistö ei sijaitse asemakaava-alueella. 

Miksi maksu ei koske haja-asutusaluetta?

Kaupunki vastaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaan asemakaava-alueen hulevesien hallinnasta. Kaupungilla ei ole hulevesien hallintaan liittyvää järjestämisvelvollisuutta haja-asutusalueella eli asemakaava-alueen ulkopuolella. Kaupungille ei myöskään tule kustannuksia haja-asutusalueiden hulevesien hallinnasta.

Yhteystiedot

Hulevedet, sähköposti
hulevesi@ylojarvi.fi
Kokko Petra
Asiakaspalvelusihteeri
050 437 1379
petra.kokko@ylojarvi.fi
Teknisen keskuksen asiakaspalvelu, maanvuokralaskutus, hulevesilaskutus
Toivonen Vesa
Rakennusmestari
040 649 8020
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Auraus, bussipysäkit kaava-alueella, liikennemerkit ja teiden kunnossapito, hulevesiin liittyvät tekniset asiat
Päivitetty: 23.10.2023