Hyppää sisältöön

Hulevedet

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä.

Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti 8.9.2016 § 82 hulevesien hallinnan muutoksista ja hulevesimaksun käyttöönotosta vuoden 2017 alusta. Tekninen lautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Ylöjärvellä hulevesijärjestelmistä vastaa kaupunki eikä Ylöjärven Vesi Oy. 

Teknisen lautakunnan päätös 8.9.2016 § 82 (pdf)

Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, josta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Ylöjärven kaupungissa perittävät hulevesitaksat 2021

Ylöjärven tekninen lautakunta päätti 9.12.2020 § 144 hulevesimaksun korottamisesta vuodelle 2021.

Teknisen lautakunnan päätös 9.12.2020 § 144 (pdf)

Maksun suuruus, €/kiinteistö

Asuinkiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön käyttötarkoitukseen.

Kiinteistötyyppi ja hulevesimaksu (€/vuosi)

  • Yhden perheen käytössä oleva ok-talo/vapaa-ajan kiinteistö 50 € (kerroin 1)
  • Paritalot tai vastaavat kahden perheen käytössä olevat kiinteistöt 65 € (kerroin 1,5)
  • Rivitalokiinteistöt 110 € (kerroin 3)
  • Kerrostalokiinteistöt 200 € (kerroin 6)

Liike- ja teollisuuskiinteistöjen ym. vastaavien kiinteistöjen maksut perustuvat kiinteistön pinta-alaan.

Kiinteistön pinta-ala / hulevesimaksu (€/vuosi)

  • < 5000 m2 / 320 €
  • > 5000 m2 < 20 000 m2 / 620 €
  • > 20 000 m2 / 920 €

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistö on ollut laskutusvuoden ensimmäisenä päivänä.

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus Ylöjärven kaupungin yhdyskuntatekniikan päällikölle (viranomainen). Muistutus on tehtävä 14 päivän sisällä laskun päiväyksestä osoitteella:

  • Yhdyskuntatekniikka / Kirjaamo, PL 22, 33471 Ylöjärvi tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ylojarvi.fi.
  • Muistutuksessa tulee ilmoittaa laskun saajan tiedot, laskun numero ja muistutuksen perustelu sekä kopio laskusta.

Hulevesilaskun kirjoitus- tai laskuvirhe voidaan korjata ilman muistutusta. Näissä tapauksissa ota yhteyttä puhelimitse arkisin klo 8-13 numeroon 050 437 1266 tai sähköpostilla tilapalvelusihteeri Sini Kangasmaa, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Hulevesilaskua koskevat nimi- ja osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa arkisin klo 8-13 numeroon 050 437 1266 tai sähköpostilla tilapalvelusihteeri Sini Kangasmaalle, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Hulevesimaksu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lakiin tuli muutos 1.9.2014, minkä jälkeen hulevesien hallinta ei enää ollut osa vesihuoltoa. Ylöjärvellä otettiin käyttöön hulevesimaksu vuoden 2017 alusta teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.

Hulevesimaksu käytetään hulevesijärjestelmien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon. Sitä ei käytetä muuhun tarkoitukseen.

Hulevesimaksu peritään kaikilta asemakaava-alueen noin 6 000 kiinteistöltä. Hulevesimaksun tulo on ollut kaupungille noin 350 000 euroa vuodessa. Vuonna 2021 kertymä on noin 450 000 euroa.

Yhteystiedot

Toivonen Vesa
Rakennusmestari
040 649 8020
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Auraus, bussipysäkit kaava-alueella, liikennemerkit ja teiden kunnossapito sekä hulevedet
Kangasmaa Sini
Tilapalvelusihteeri
050 437 1266
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Päivitetty: 27.8.2021