Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Seuraa blogia ylöjärveläisestä hyvinvointityöstä ja sen tekijöistä

Hyvinvointia ylöjärveläiselle

Kaupungin palvelut luovat puitteita kaikenikäisten asukkaiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Palveluiden tarkoituksena on toisin sanoen tarjota edellytykset ylöjärveläisten hyvälle elämälle. Tätä hyvinvointityötä tekevät myös muut Ylöjärven toimijat, kuten järjestöt, yhteistyössä kaupungin kanssa.

Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen on kaupungille lakisääteistä toimintaa, josta on määrätty mm. kuntalaissa ja terveydenhuoltolaissa. Hyvinvointityötä ohjaa valtuuston hyväksymä laaja hyvinvointikertomus ja sen sisältämä hyvinvointisuunnitelma sekä teemakohtaiset suunnitelmat.

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Hyvinvointikertomuksen painopisteet Ylöjärvellä vuosina 2017-2020 ovat:

  1. terveellisten elintapojen edistäminen
  2. turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen
  3. arjessa pärjäämisen vahvistuminen

Hyvinvointityön suunnitelmat

 

Tukea oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Kaupungin palveluita eri ikäryhmille 

​Ylöjärveläisiä yhdistyksiä ja järjestöjä

Liikunta, kulttuuri ja vapaa-aika

> Liikunta ja ulkoilu
> Kirjasto
> Kulttuuri 
> Musiikkiopisto
> Työväenopisto
> Nuorten palvelut

Terveys ja turvallisuus

> Terveys
> Sosiaali- ja perhepalvelut
> Turvallisuus

 

Tietoa päättäjälle ja toimijalle

Miten Ylöjärvi ja ylöjärveläiset voivat? Tutustu työkaluihin ja vertailuaineistoihin.

  • Sähköinen hyvinvointikertomus on tiedolla johtamisen ja päätöksenteo väline hyvinvointityössä. Kirjoita kartan paikannuskenttään Ylöjärvi ja klikkaa karttaa.
  • TEAviisari osoittaa kunnan terveydenedistämisaktiivisuuden tilan. 
  • Terveyspuu-palvelu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan kunnissa.

Alueelliset verkostot ja suunnitelmat

Hyvinvointityötä tehdään paitsi paikallisesti, myös alueellisissa verkostoissa. Pirkanmaan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on väestön terveyserojen kaventaminen. Sitä koordinoi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Terveyden edistämisen suunnitelman ja alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanemiseksi on luotu palveluketju eri toimialoilla työskenteleville ammattilaisille.

 

Lisätietoja

Koski, Anna
Hyvinvointikoordinaattori
Kehityspalvelut
044 481 1471
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Sivu päivitetty 10.9.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi