Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Työkaluja ja vertailuaineistoja

Miten Ylöjärvi ja ylöjärveläiset voivat? Tutustu työkaluihin ja vertailuaineistoihin.

Sähköinen hyvinvointikertomus 

Sähköinen hyvinvointikertomus on työväline, joka tukee hyvinvointitiedolla johtamista ja päätöksentekoa. 
Ohje: Kirjoita kartan paikannuskenttään Ylöjärvi ja klikkaa karttaa.

TEAviisari
TEAviisari näyttää kunnan terveydenedistämistyön suunnan. 

TEAviisarin verkkokoulu
Vahvista tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoja.

Terveyspuu
Terveyspuu-palvelu kuvaa väestön terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta Pirkanmaan kunnissa.

Palveluverkko Pirkanmaalla

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko on osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman ja hyvinvointikertomuksen toimeenpanoa. 

Palveluverkon lähtökohdaksi on valittu elämän taitekohdat, jotka ovat mahdollisuus omien voimavarojen ja elämänhallinnan vahvistamiselle ja siksi tärkeitä elämänkaaren vaiheita terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Palveluverkon lähtökohtana on positiivinen terveyskäsitys, jossa riski- tai ongelmalähtöisen toiminnan rinnalle nostetaan terveys- ja hyvinvointilähtöinen toiminta. Terveys nähdään yksilötasolla hyvänä arkena ja terveyden edistäminen terveyttä tuottavien ja ylläpitävien tekijöiden vahvistamisena. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko (PSHP)

Ohje: Varsinainen palveluverkko linkkeineen löytyy esittelytekstin alussa olevasta numerolinkistä 1.

Vinkkejä sinulle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Vinkkisivut

> Lasten ylipaino
Ravitsemus
> Terveysliikunta 
> Vapaaehtoistoiminta

Palvelut: vapaa-aika

> Liikunta ja ulkoilu
> Kirjasto
> Kulttuuri 
> Musiikkiopisto
> Työväenopisto
> Nuorten palvelut

Palvelut: terveys ja sosiaalityö

> Terveys
> Sosiaali- ja perhepalvelut
> Turvallisuus

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2016 Ylöjärven laajan hyvinvointikertomuksen vuosiksi 2017-2020. Laaja hyvinvointikertomus on lakisääteinen asiakirja ja sen sisältämä hyvinvointisuunnitelma linjaa Ylöjärven hyvinvointityön keskeiset painopisteet seuraavalle valtuustokaudelle.

Hyvinvointikertomuksen painopisteet vuosina 2017-2020 ovat

  1. terveellisten elintapojen edistäminen (liikunnan lisääminen, terveellinen ravitsemus, päihteettömyys ja ehkäisevä päihdetyö)
  2. turvallisuuden tukeminen ja vahvistaminen
  3. arjessa pärjäämisen vahvistuminen.

> Hyvinvointikertomus 2017-2020 (pdf)
> Laaja hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 (pdf)

Ikääntyneet

Lapset ja nuoret

Mielenterveys- ja päihdetyö

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelmassa (liite alla) kuvataan, miten kaupungin strategiaa toteutetaan mielenterveys- ja päihdetyössä. Suunnitelman on laatinut  mielenterveystyöryhmä. > Lisätietoja mielenterveys- ja päihdepalveluista

Lisätietoja

Koski, Anna
Hyvinvointikoordinaattori
Kehityspalvelut
044 481 1471
etunimi.sukunimi[at]ylojarvi.fi
Käyntiosoite: Kuruntie 14, 33470 Ylöjärvi

Sivu päivitetty 13.6.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi