Hyppää sisältöön

Ikäihmisten palveluiden palvelusetelit

Ikäihmisten palveluihin on otettu käyttöön tällä sivulla luetellut palvelusetelit.

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan hakemuslomakkeella. Hakeutuminen on mahdollista ympäri vuoden. Kaikki kaupungin asettamat ehdot ja kriteerit täyttävät ja hyväksyneet tuottajat listataan palvelusetelituottajaksi. Hyväksytyksi tulemisesta lähetetään palveluntuottajalle päätös. Hyväksytyistä palveluntuottajista julkaistaan lista kaupungin nettisivuilla.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoitoa tukeva kotikäynti

Kotiin vietävä kylvetys- ja pesupalvelu

Siivouspalvelu

Palvelusetelillä ostettava ikääntyneiden siivouspalvelu sisältää ylläpitosiivouksen, ikkunoiden pesun yms. asiakkaan tarpeen mukaisesti. Palveluseteliä ei voi käyttää muuttosiivoukseen tai kuolinpesän siivoukseen.

Omaishoidon tuen vapaa hoidettavan kotona

Kotona annettavaan hoitoon kuuluvat henkilökohtainen hoiva ja huolenpito, tarvittava hygienian hoito, terveyden- ja sairaanhoidolliset toimenpiteet, ruokailu, tarvittaessa ruuan valmistukseen liittyvät asiat, liikkumisessa avustaminen sekä vaatehuoltoon liittyvät asiat. Asiakasta tuetaan sosiaaliseen kanssakäymiseen, ihmissuhteisiin, virkistykseen ja harrastuksiin liittyvissä tilanteissa.

Päivitetty: 15.3.2021