Hyppää sisältöön

Ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet

Vanhusneuvosto tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikääntyvää väestöä koskevissa kysymyksissä.

Vanhusneuvosto osallistuu ikääntyneen väestön sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvän suunnitelman laadintaan ja järjestää tapahtumia ikääntyneille yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. 

Asiakasraadit

Asiakasraadissa sinulla on mahdollisuus vaikuttaa. Raadin tarkoituksena on tuottaa tietoa, mielipiteitä ja kokemuksia, joita käytetään kehittämistyön ja palveluiden parantamisen tueksi.

Lähitorilla ja porinapiireissä järjestetään avoimia, kertaluontoisia raateja. Myös tietylle asiakasryhmälle, tietyn teeman ympärille voidaan järjestää raateja.

Ikääntyvien hyvinvointisuunnitelma

Pärjätään yhdessä Ylöjärvellä - Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi 2019-2022 (pdf)

Päivitetty: 16.3.2022