Hyppää sisältöön

Isyyden ja äitiyden tunnustaminen

Avioliiton ulkopuolelle syntyvien lapsien isyyden tunnustaminen tehdään pääsääntöisesti äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää, mikäli isyys on selvää, eikä muitakaan laissa säädettyjä perusteita kieltäytyä isyyden tunnustamisen vastaanotosta ole.

Suositeltu tunnustamisajankohta on raskauden puolenvälin jälkeen, jolloin keskenmenoriski on alkuraskautta pienempi. Käynnillä, jolla tunnustaminen tehdään, täytyy olla molempien vanhempien mukana, henkilöllisyys on todistettava voimassa olevilla virallisilla asiakirjoilla eikä tälle käynnille suositella otettavaksi mukaan perheen muita lapsia. Jos lapsi on saanut alkunsa hedelmöityshoidoilla, tulee äitiysneuvolaan toimittaa todistus hoidoista.

Tunnustamista koskevat asiakirjat toimitetaan äitiysneuvolasta kunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvoja tarkistaa lapsen syntymän jälkeen äidin siviilisäädyn ja huolehtii tarvittavista kuulemisista. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Isyyttä ei näin ollen voida vahvistaa ennen kyseisen määräajan päättymistä.

Jos tulevan äidin tai isän henkilöllisyyttä ei kyetä luotettavasti selvittämään (henkilöillä ei ole mitään hyväksyttävistä henkilöllisyysasiakirjoista) tai äiti tai tunnustaja ei mielentilansa, kielivaikeuksien tai muun syyn vuoksi kykene ymmärtämään tunnustamisen merkitystä, tehdään tunnustaminen lastenvalvojan luona. Tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojalla myös silloin, kun äiti vastustaa isyyden tunnustamista tai on syytä epäillä, ettei tunnustaja ole lapsen isä.

Lapsen syntymää edeltävä isyyden tunnustamisasiakirja (docx)

Äitiyden tunnustaminen

Uusi äitiyslaki tuli voimaan 1.4.2019, ja se koskee äitiyden vahvistamista silloin, kun nainen on antanut suostumuksensa hedelmöityshoitoon synnyttäjän lisäksi.

Äitiys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa. Lapsen synnyttäneen äidin naispuolinen kumppani voidaan vahvistaa äidiksi lapsen synnyttäjän ohella, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla. Äitiysneuvolaan tulee toimittaa todistus hedelmöityshoidoista. Suositeltu tunnustamisajankohta on raskauden puolenvälin jälkeen, jolloin keskenmenoriski on alkuraskautta pienempi. Synnyttävän äidin ja äitiyden tunnustajan tulee olla paikalla saman aikaisesti käynnillä, jolla tunnustaminen otetaan vastaan.

Lapsen syntymän jälkeen tai epäselvissä tilanteissa äitiys selvitetään ja tunnustetaan lastenvalvojan luona.

Tarkempaa tietoa asiasta saa äitiysneuvolan terveydenhoitajilta tai Ylöjärven lastenvalvojalta.

Lapsen syntymää edeltävä äitiyden tunnustamisasiakirja (docx)

Päivitetty: 22.9.2020