Hyppää sisältöön

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen

Kun lapsen vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustamalla. Isyyden vahvistamisen myötä lapsen ja isän välille syntyy oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde.

Isyyden tunnustaminen ennen lapsen syntymää

Isyyden tunnustaminen on mahdollista tehdä ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa, kun lapsen isyys on selvä.

Isyytensä neuvolassa tunnustaneesta tulee äidin ohella lapsen virallinen huoltaja sen jälkeen, kun lastenvalvoja on hyväksynyt tunnustamisen ja Digi- ja väestötietovirasto on vahvistanut isyyden.

Isyyden selvittäminen lapsen syntymän jälkeen

Jos lapsi ei ole syntynyt avioliiton aikana eikä isyyttä ole raskausaikana tunnustettu, aloittaa lastenvalvoja isyyden selvittämisen saatuaan Digi- ja väestötietovirastolta tiedon avioliiton ulkopuolella syntyneestä lapsesta.

Jos biologisen isyyden suhteen on epäselvyyttä tai siitä halutaan saada varmuus, voi lastenvalvoja tilata, tuomioistuin määrätä tai yksityishenkilö pyytää oikeusgeneettisen isyystutkimuksen.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus tilataan myös silloin, jos isyyden selvittämisessä osallisena olevan mahdollisen isän tai äidin henkilöllisyyttä ja perhesiteitä osoittavat asiakirjat ovat puutteelliset.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapselle syntyy oikeus isän sukunimeen, saada isältä elatusta, periä isänsä ja isänpuoleiset sukulaiset sekä oikeus isän kuoleman jälkeen eläke- ja vakuutusetuuksiin.

Päivitetty: 13.9.2020