Hyppää sisältöön

JOPO

Ylöjärven kaupungin yhteinen joustavan perusopetuksen ryhmä JOPO toimii Kauraslammen koululla. JOPO-luokka on tarkoitettu 8.-9.-luokkalaisille peruskoululaisille.

JOPO on toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulun kahdeksas ja/tai yhdeksäs vuosiluokka.

Opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja se on yleisopetuksen tukikeino oppilaille, joilla on vaikeuksia opiskella ja tuoda osaamistaan esiin isossa ryhmässä ja perinteisiä opetusmenetelmiä käytettäessä. Opetus toteutetaan lähiopetuksena koulussa sekä ohjattuna opiskeluna työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.

JOPO-luokalle haku on seuraavan kerran keväällä 2024.

Opiskelu koulun ulkopuolella on oleellinen osa joustavaa perusopetusta. Oppilaat suorittavat lukuvuoden aikana neljä työpaikkaoppimisjaksoa (T-OPPI) ja tutustuvat Pirkanmaan alueen 2. asteen oppilaitoksiin (painotus 9.luokalla). Lisäksi tehdään mahdollisuuksien mukaan opintoretkiä, leirikoulumatkoja sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. 

Joustavassa perusopetuksessa korostuu oppilaan kokonaisvaltainen kasvu ja kehitys. Opetuksessa painottuu oppiaineiden opetuksen lisäksi elämänhallinta- ja yhteistyötaitojen harjoittaminen. JOPOn konkreettisena tavoitteena on keskiarvon nostaminen, perusopetuksen päättötodistuksen saaminen ja jatkokoulutukseen hakeutuminen. 

JOPO-luokalla on oma opettaja ja ohjaaja. Oman opettajan lisäksi oppitunteja voivat pitää koulun aineenopettajat mm. valinnaisaineissa tai tarpeen mukaan muissa oppiaineissa. Ylöjärven JOPOlla opiskelee noin 12 oppilaan ryhmä 8.-9. -luokkalaisia. 

Tavoitteena on tukea nuoria monipuolisesti ja ennaltaehkäistä ongelmia puuttumalla niihin varhaisessa vaiheessa. Jos oppilaalla on haasteita koulunkäynnin suhteen, esim. arvosanat ovat heikkoja/tyydyttäviä, poissaoloja on runsaasti, koulumotivaatio on heikentynyt, voi JOPO-toiminta olla avain muutokseen. 

JOPOlla harjoitellaan itsenäistä, omatoimista ja vastuullista työskentelyä sekä koulussa että työelämäjaksoilla, joten JOPO-toimintaa ei suositella oppilaille, joilla on laajoja oppimisvaikeuksia ja/tai useita yksilöllisen oppimäärän mukaan suoritettavia aineita.

Ennen kaikkea JOPOlle hakeutuminen edellyttää, että nuorella on oikea asenne ja omaa halua muutokseen sekä tahto sitoutua toimintaan koko lukuvuodeksi (tai kahdeksi).  Jotta JOPO-vuosi tuottaisi hyviä oppimiskokemuksia, nuorella tulisi olla kyky ja halu toimia erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, joita yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa edellyttää esim. T-OPPI-jaksoilla. 

Ylöjärven JOPO-luokka toimii Kauraslammen koulun tiloissa, mutta JOPO-luokalle voi hakea kaikista Ylöjärven yläkouluista.

Oppilas valitaan joustavaan perusopetukseen oppilaan ja/tai huoltajan hakemuksesta. Mikäli JOPOlle hakeutuminen kiinnostaa, asia on hyvä ottaa hyvissä ajoin puheeksi oman luokanvalvojan ja/tai opon kanssa.

JOPO-infot keväällä 2024 - aikataulut päivitetään myöhemmin.

Yhteystiedot

JOPO-opettaja Mari Saarinen 
p. 050 390 4782

JOPO-ohjaaja Mira Sorri
p. 040 133 4528

OPO Katja Korvala
p. 050 307 3925

 

Päivitetty: 7.8.2023