Kaavoituskatsaus

Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan liitossa kunakin vuonna vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus (maankäyttö- ja rakennuslaki 7 §).

Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kuluvan vuoden kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet (esim. maankäyttösopimukset), joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen.

Kaava-asioita tai muita asioita, jotka ovat merkitykseltään vähäisiä, ei mainita kaavoituskatsauksessa.

Kaava-alueiden rajauksiin ja aikatauluihin saattaa tulla käsittelyn kuluessa muutoksia. Katsauksessa esitettyjen töiden lisäksi voi vuoden aikana tulla vireille uusia hankkeita, joista ei vielä ole tietoa tai varmuutta.


Sivu päivitetty 7.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi