Maisematyölupa puiden kaatamiseksi

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §

Maisematyöluvan vaativat toimenpiteet:

  • maisemaa muuttava maanrakennustyö
  • puiden kaataminen
  • muu edellisiin verrattava toimenpide

Lupa on tarpeen vain asemakaava-, rakennus- ja toimenpidekieltoalueella sekä yleiskaava-alueella jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupapäätöksen asemakaava-alueiden asuntotonteilla tekee rakennustarkastaja (puunkaato) ja muilla alueilla kaupunginarkkitehti.

Kaupunginarkkitehdin päätös toimitetaan luvan hakijalle ja laskutetaan taksan mukaisesti seuraavasti:

  • Alle 2 ha:n alue 310 €
  • Yli 2 ha:n alue 520 €

Kielteinen päätös:

  • Alle 2 ha:n alue 155 €
  • Yli 2 ha:n alue 260 €

Sivu päivitetty 27.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi