Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen tarpeellisuus on aina varmistettava rakennusvalvonnasta rakennustarkastaja Petri Mäeltä ennen kuin hakemus jätetään. Rakennustarkastaja on varmimmin tavattavissa maanantaina klo 9.00-11.00 sekä tiistaisin ja torstaisin klo 11.30- 13.00.

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä hakee ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee tonttia / rakennuspaikkaa. Hakemus jätetään Ylöjärven kaupungin kaavoitukseen (kaupungintalo, 1. krs, Kuruntie 14).

Suunnittelutarveratkaisut

Suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoituksessa ja päätöksen tekee kaupunginarkkitehti.

Poikkeamiset

Asemakaava-alueiden poikkeamishakemukset valmistelee kaavoitusarkkitehti Vesa Ylitapio, p. 040 806 2340. Muiden alueiden poikkeamishakemukset valmistelee kaavoitusarkkitehti Arto Huovila, p. 040 133 1412. Päätöksen tekee kaupunginarkkitehti Timo Rysä, p. 040 133 4800.

Hakemuksen jättäminen
Hakemus voidaan lähettää kirjeitse (PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai jättää kaavoitukseen (Kuruntie 14). Lomakkeita saa kaavoituksesta. Ne voi tilata puhelimitse, p. 050 437 1402 tai sähköpostitse osoitteesta kaavoitus@ylojarvi.fi.

Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakuohje

Asemapiirroksen mallipiirrokset / 2 kpl

Haja-asutus- ja asemakaava-alueet


Sivu päivitetty 27.12.2017

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi