Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisen tarpeellisuus on aina varmistettava kaavoituksesta ennen kuin hakemus jätetään.

Suunnittelutarveratkaisua tai poikkeamispäätöstä hakee ja se myönnetään sille, joka omistaa tai hallitsee tonttia / rakennuspaikkaa. Hakemus jätetään Ylöjärven kaupungin kaavoitukseen (kaupungintalo, 1. krs, Kuruntie 14).

Suunnittelutarveratkaisut

Suunnittelutarveratkaisut valmistellaan kaavoituksessa ja päätöksen tekee kaavoituspäällikkö.

Poikkeamiset

Asemakaava-alueiden poikkeamishakemukset valmistelee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324. Poikkeamislupaa koskevissa asioissa voi olla yhteydessä kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324, kaavoitusarkkitehti Leena Keränen p. 040 133 1403, kaavasuunnittelija Roosa Saarela, p. 044 481 1312 tai kaavasuunnittelija Helena Keva, p. 041 730 2041.

Päätöksen tekee kaavoituspäällikkö Esko Hyytinen, p. 044 431 4324.

Hakemuksen jättäminen
Hakemus voidaan lähettää kirjeitse (PL 22, 33471 Ylöjärvi) tai jättää kaavoitukseen (Kuruntie 14). Lomakkeita saa kaavoituksesta. Ne voi tilata puhelimitse, p. 050 437 1402 tai sähköpostitse osoitteesta kaavoitus@ylojarvi.fi.

Perittävät maksut

Kts. kaavoituksen palvelumaksut

Poikkeamisen ja suunnittelutarveratkaisun hakuohje

Asemapiirroksen mallipiirrokset / 2 kpl

Haja-asutus- ja asemakaava-alueet


Sivu päivitetty 17.6.2020

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi