Kaupunginvaltuustossa ja ympäristölautakunnassa hyväksytyt kaavat

Kaupunginvaltuustossa ja ympäristölautakunnassa hyväksytyt kaavat pidetään tällä sivulla siihen asti, kunnes ne ovat saaneet lainvoiman.

Kokouksen pöytäkirjan tarkistamispäivästä lukien astuu asemakaavojen alueelle voimaan rakennuskielto (maankäyttö- ja rakennuslaki 53 § 3) sekä toimenpiderajoitus (maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §).

Kaupunginvaltuusto 3.9.2018 § 88

Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan muutos ja laajennus Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella

Osa liitteistä ja selvitykset löytyvät kaupungin sivustolta: Kaavoitus / Nähtävillä olevat kaavat / Haja-asutusalueen kylien osayleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella

Ympäristölautakunta 24.10.2018 § 133

Kirkonseudun asemakaavan muutos Töyrykuja, osa korttelista 143


Sivu päivitetty 13.3.2019

Ylöjärven kaupunki

Kuruntie 14, PL 22, 33471 Ylöjärvi
p. 03 565 30 000
kirjaamo@ylojarvi.fi